دریافت فایل: پاورپوینت هندسه فرکتال برخال

دریافت فایل: پاورپوینت هندسه مقدس

دریافت فایل: پاورپوینت هنر خاكي

دریافت فایل: پاورپوینت مبانی نظری معماری هنر قدسی درفرهنگ ایرانی

دریافت فایل: پاورپوینت معیارهای فنی طراحی پایانه های مسافری جاد ه ای

دریافت فایل: پاورپوینت سازه های پیش ساخته بتنی و فلزی

دریافت فایل: پاورپوینت طراحی منظر شهر درگذر تاریخ

دریافت فایل: پاورپوینت طرح جامع تهران (1385)

دریافت فایل: پاورپوینت اصول و ضوابط طراحی مجتمع های تجاری

دریافت فایل: پاورپوینت طراحی ساختمان سبز