تحقیق در مورد نظریه اسناد در سبک های اسنادی

دانلود مشخصات فایل تعداد صفحات28حجم108/897 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdocx توضیحات کامل هدف از این نوشتار می باشد. نظریه اسناد از جمله دیدگاه های پویای روانشناختی اتحقیق در مورد نظریه اسناد در سبک های اسنادی|42084568|downlaod|ابعاد نظریه اسناد,ابعاد نظریه انتساب,تحقیق درباره نظریه اسناد,تحقیق درباره نظریه انتساب,تعریف نظری سبک های اسنادی,تعریف عملیاتی سبک های اسنادی
مشخصات فایل مورد نظر در مورد تحقیق در مورد نظریه اسناد در سبک های اسنادی آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

دانلود


مشخصات فایل
تعداد صفحات28حجم108/897 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdocx
توضیحات کامل
هدف از این نوشتار می باشد.


نظریه اسناد از جمله دیدگاه های پویای روان‌شناختی است که به تبیین و تشریح ادراک افراد از علل وقایع می پردازد. به عبارت دیگر اسناد به ادراک یک فرد از علل رفتار خود و یا رفتار دیگران اشاره دارد. در واقع انسان به منظور فهم دنیای اطراف خود به استنباط روابط علی میان وقایع، رفتارها و پیامد ها می پردازد (ریو ،2001؛ ترجمه سید محمدی، 1381). راتر برای اولین بار اصطلاح هسته کنترل را وارد فرهنگ روان شناسی کرد. از نظر وی هسته کنترل جزئی از متغیرهای شخصیتی محسوب می گردد و به وابستگی ادراکی پیامدهای رفتاری اشاره دارد (راتر، 1975 و 1972).


فرد دیگری که در گسترش نظریه اسناد سهم بسزایی دارد، برنارد واینر می باشد. وی یکی از منابع مهم انگیزشی انسان را، کاوش او برای فهم می داند (واینر ، 1979). بیشتر فعالیت های واینر در حیطه رفتارهای مرتبط با پیشرفت تحصیلی متمرکز می باشد. به اعتقاد او باور افراد در مورد علل موفقیت ها و شکست هایشان، نقش مهمی در فهم رفتارهای آنان دارد (واینر، 1972). هسته کنترل دارای دو سطح درونی و بیرونی است. فردی که دارای هسته کنترل درونی است، عامل پیامدهای رفتاری خود را به خود نسبت می دهد. برعکس وقتی هسته کنترل بیرونی باشد فرد اعتقاد دارد که وقایع بیرونی منشا رفتار او هستند (واینر، 1979).


از افراد ديگري كه در توسعه نظريه اسناد نقش داشته اند مي توان به ابرامسون ، سليگمن و تيزدال اشاره كرد. در واقع فعاليت هاي اين پژوهشگران در زمينه اسناد، با تدوين مجدد نظريه درماندگي آموخته شده همراه بود. معمولاً بسياري از موجودات به دنبال وقايع ناخوشآيند غير قابل كنترل، يك سري نواقص هيجاني، انگيزشي و شناختي از خود نشان مي‌دهند (ماير و سليگمن، 1976؛ به نقل از پیترسون و سلیگمن، 1984) كه از اين نواقص تحت عنوان درماندگي آموخته شده نام مي‌برند (پيترسون و سليگمن، 1984). به اعتقاد سليگمن (1974)، پديده درماندگي آموخته شده معادل افسردگي در انسان ها مي‌باشد. اما از آنجا كه نظريه درماندگي آموخته شده قادر به توضيح در مورد چگونگي مزمن شدن و عموميت يافتن علائم افسردگي نبود، اين نظریه بر اساس سبك اسناد، مورد تجديد نظر و تدوين مجدد قرار گرفت (آبرامسون، سليگمن، تيزدال، 1978). براساس اين تجديد نظر، اين اسنادهاي علي افراد است كه بدنبال وقايع ناخوشايند غير قابل كنترل، تعيين كننده علائم افسردگي و درماندگي آموخته شده در آنان مي‌باشد (روت ؛ 1980به نقل از هس و هولووی ، 1984).

فهرست مطالب

تعریف نظری سبک های اسنادیتعریف عملیاتی سبک های اسنادی

مقدمه 3
نظریه اسناد 3
نظریه انتساب 6
انتساب ها براي توجيه پيامدها 8
ابعاد عليتي انتساب ها 9
یافته های پژوهشی داخل و خارج از کشور 14
الف- پژوهش های انجام شده در خارج از كشور 14
ب- پژوهش های انجام شده در داخل كشور 16
منابع 20


يشينه تحقيقاتي
پيشينه داخلی
پيشينه خارجی

منابع و مآخذ
منابع فارسی
منابع انگلیسی


"