ارتباط خودپنداره تحصیلی دانش آموزان با پیشرفت تحصیلی

هدف از این تحقیق می باشد. مشخصات فایل تعداد صفحات54حجم70/286 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdocx توضیحات کامل هدف از این تحقیق می باشد. خودپنداره تحصيلي شاخصي است که داارتباط خودپنداره تحصیلی دانش آموزان با پیشرفت تحصیلی|42084565|downlaod|خودپنداره تحصیلی چیست,تحقیق درباره خودپنداره تحصیلی,عوامل موثر بر خودپنداره تحصیلی,رابطه خودپنداره تحصیلی با پیشرفت تحصیلی
مشخصات فایل مورد نظر در مورد ارتباط خودپنداره تحصیلی دانش آموزان با پیشرفت تحصیلی آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

هدف از این تحقیق می باشد.


مشخصات فایل
تعداد صفحات54حجم70/286 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdocx
توضیحات کامل
هدف از این تحقیق می باشد.


خودپنداره تحصيلي شاخصي است که دانش آموزان توانايي هاي و مهارت هاي خود را با ديگر شاگرداني که با آنان هم کلاس هستند مورد سنجش و مقایسه قرار مي دهند. وانگيزه واقعي آن ها براي شرکت درسطوح آموزشي بالاتر و اشتغال به روش هاي عميق بر يادگيري با توجه به خود پنداره تحصيلي آنان قابل پيش بيني مي باشد به طوري که هرچه خود پنداره تحصيلي دانش آموزي بالاتر باشند انگيزه ي او براي ادامه دادن تحصيل درمقاطع بالاتر بيشتر مي شود(ميشي و همکاران ، 2001، صفحه 123).

مطالعات مختلف نشان مي دهد که مقدار همبستگي بين مفهوم خود تحصيلي و اندازه هاي مرکب پيشرفت (نمرات آزمون يا ميانگين کلي) در سطح دبستان کمتر از کلاس پنجم به بالا افزايش مي يابد. فراوان ترين برآورد اين همبستگي بعد از کلاس پنجم در حدود صفر درصد است. تفاوت همبستگي هاي مربوط به سال هاي نخستين تحصيل و سال هاي بعد، بيان گر اين مطلب است که تأثير تراکمي پيشرفت بر خود پنداره ي تحصيلي دانش آموز موجب اين اختلاف مي شود و اين امر با نقطه نظر ما که تاريخچه دانش آموز بر ويژگي هاي ورودي عاطفي وي تأثير مي کند، موافق است(سيف، 1382).


مطالعات ديگر نشان داده است (کيفر، 1373) که بين دانش آموزان موفق و ناموفق در سال هاي نخست تحصيلي، از نظر مفهوم خود تحصيلي اختلاف فاحشي ديده نمي شود، اما هم چنان که سال هاي تحصيلي افزايش مي يابد. ارتباط بين اين دو متغير زياد مي شود، به گونه اي که مفهوم خود تحصيلي دانش آموزان به طور کاملاً آشکار متأثر از تعداد سال هاي تحصيلي آنان قرار مي گيرد و اين امر بيانگر اين واقعيت است که ارزشيابي هاي انجام شده در طي سال هاي تحصيلي، ايجاد کننده (يا جهت دهنده) مفهوم خود تحصيلي دانش آموزان است(سيف، 1382).همبستگي بين اندازه خود پنداره تحصيلي در موارد بخصوص درسي (رياضيات و علوم) و اندازه هاي پيشرفت در آن مواد از همبستگي بين مفهوم خود تحصيلي کلي با اندازه هاي کلي پيشرفت تحصيلي کوچک تر است. به اعتقاد ما رابطه بيشتر حاصل از خود پنداره تحصيلي کلي تر ناشي از تجربيات بيشتر آموزشگاهي و قضاوت هايي است که اين خود گماني کلي تر را تشکيل مي دهد(سيف، 1382).

فهرست مطالب

تعریف نظری خودپنداره تحصیلی

تعریف عملیاتی خودپنداره تحصیلی

خود پنداره تحصيلي 4
عوامل موثر بر خود پنداره تحصيلي 7
ارتباط مفهوم خود تحصيلي (خودپنداره تحصيلي) با پيشرفت تحصيلي 11
جدول 2-5 رابطه مفهوم خود تحصيلي و پيشرفت آموزشگاهي بلوم(سيف،1382 صفحه، 127). 12
شکل 2-3 تأثير شکست و موفقيت دانش آموزان با مفهوم خود منفي (سیف،1382). 15
گفتار دوم: پیشینه پژوهش 15
تحقیقات انجام شده در خارج از کشور 15
تحقيقات انجام شده ی داخلي 19

منابع و مآخذ
منابع فارسی
منابع انگلیسی


"