عوامل موثر بر خودپنداره تحصیلی دانش آموزان

هدف از این تحقیق بررسی می باشد. مشخصات فایل تعداد صفحات54حجم70/254 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdocx توضیحات کامل هدف از این تحقیق بررسی می باشد. عوامل موثر بر خود پنعوامل موثر بر خودپنداره تحصیلی دانش آموزان|42084564|downlaod|خودپنداره تحصیلی چیست,تحقیق درباره خودپنداره تحصیلی,عوامل موثر بر خودپنداره تحصیلی,تعریف نظری خودپنداره تحصیلی,تعریف عملیاتی خودپنداره تحصیلی,رابطه خودپنداره تحصیلی با پیشرفت تحصیلی
مشخصات فایل مورد نظر در مورد عوامل موثر بر خودپنداره تحصیلی دانش آموزان آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

هدف از این تحقیق بررسی می باشد.


مشخصات فایل
تعداد صفحات54حجم70/254 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdocx
توضیحات کامل
هدف از این تحقیق بررسی می باشد.

عوامل موثر بر خود پنداره تحصيلي

همان طور که کودکان رشد مي کنند، عوامل مختلفي بر خود پنداره آن ها تأثير مي گذارد و آن ها پيام هاي مختلفي در ارتباط با خودشان دريافت مي کنند که اين پيام ها از تعدادي منابع فزاينده نشأت مي گيرد که عبارتند از:


1- خانواده
خانواده، نخستين محيط اجتناب ناپذير و حتمي است که کوک با آن تماس مي گيرد. کودک از هنگام تولد تا سالياني چند، تنها با خانواده در تماس است و در اين سال ها بر اثر تماس نزديک و دائمي، خانواده نقش بسيار قابل توجهي در زندگي، شخصيت و سلوک وي دارد(نوابي نژاد، 1382).اوايل زندگي، والدين منبع اصلي اطلاعات مي باشند که به شکل گيري و رشد ديدگاه کودک از خود کمک مي کنند و نقش اساس در باز خورد بازي مي کنند. در واقع، اولين عامل موثر بر خود پنداره، والدين مي باشند(نوابی نژاد، 1382).

2- مدرسه
کودک هنگامي که با ورود به مدرسه، تولد اجتماعي مي يابد، خود پنداره اش تحت تأثير نگرش معلمان، تجربيات و پاسخ هاي کلامي آن ها قرار مي گيرد. محققين دريافته اند که ادراک کودکان از احساس معلمان نسبت به آن ها، همبستگي معناداري با ادراک خود آن ها دارد. حتي معلمان عقايدي را القاء کنند که خود پنداره کودک در منزل نيز تغيير يابد. بديهي است که در دوره ي تحصيل، رابطه داشتن با معلمان و خدمات خاص مدرسه، در ساخته شدن خود پنداره کودکان نقش اساسي دارد، اما اين نقش تحت تأثير مفهومي است که آن ها قبلاً از خود داشته اند(هيل و سارسون ، 1375، به نقل از نوابی نژاد، 1382)


از نظر کودکان، معلمان افراد مهمي هستند که مي توانند در حين آموزش خود با تشويق کارهاي موفقيت آميز باعث تقويت حس خود پنداره آن ها گردند. شخصيت معلم براي دانش آموزان بسيار مهم مي باشد و چگونگي پيشرفت تحصيلي و نگرش وي نسبت به خود، از عمل و شخصيت معلم نشأت مي گيرد. بنابراين خود پنداره مثبت کودکان در سايه تشويق کارهاي موفقيت آميز، ارزش قائل شدن براي فعاليت هاي تحسين بر انگيز و فرصت خودآزمايي دادن به آنان افزايش مي يابد. حس خودپنداره منفي با افکاري همچون احساس بي لياقتي، تا شايستگي، نفرت و انزجار، پستي، ستمگري، زشتي و حماقت خود نمايي مي کند و ممکن است ناشي از ضعف و ناتواني در برابر مسائل، تنفر از فراد و تنفر از خود باشد(کلي 1375 به نقل از طاهري، 1385).به گفته هانيز و نوريس (1990)، تجربه هاي اوليه مدرسه در بر گيرنده ي تعاملات اجتماعي با کودکان و بزرگ سالان مي باشد. تجربيات ، موفقيت ها و شکست ها و احساس پيوند جويي و يا طرد شدگي، تأثيرات خود را بر احساس فرد از خود کارآمدي و خود ارزشي مي گذارد.

.

.

.

فهرست مطالب

تعریف نظری خودپنداره تحصیلی

تعریف عملیاتی خودپنداره تحصیلی

خود پنداره تحصيلي 4
عوامل موثر بر خود پنداره تحصيلي 7
ارتباط مفهوم خود تحصيلي (خودپنداره تحصيلي) با پيشرفت تحصيلي 11
جدول 2-5 رابطه مفهوم خود تحصيلي و پيشرفت آموزشگاهي بلوم(سيف،1382 صفحه، 127). 12
شکل 2-3 تأثير شکست و موفقيت دانش آموزان با مفهوم خود منفي (سیف،1382). 15
گفتار دوم: پیشینه پژوهش 15
تحقیقات انجام شده در خارج از کشور 15
تحقيقات انجام شده ی داخلي 19

منابع و مآخذ
منابع فارسی
منابع انگلیسی


"