تحقیق کامل در مورد خودپنداره تحصیلی

هدف از این نوشتار تحقیق در مورد خودپنداره تحصیلی می باشد. مشخصات فایل تعداد صفحات52حجم70/232 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdocx توضیحات کامل هدف از این نوشتار تحقیق درتحقیق کامل در مورد خودپنداره تحصیلی|42084563|downlaod|خودپنداره تحصیلی چیست,تحقیق درباره خودپنداره تحصیلی,عوامل موثر بر خودپنداره تحصیلی,رابطه خودپنداره تحصیلی با پیشرفت تحصیلی
مشخصات فایل مورد نظر در مورد تحقیق کامل در مورد خودپنداره تحصیلی آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

هدف از این نوشتار تحقیق در مورد خودپنداره تحصیلی می باشد.


مشخصات فایل
تعداد صفحات52حجم70/232 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdocx
توضیحات کامل
هدف از این نوشتار تحقیق در مورد خودپنداره تحصیلی می باشد.

خودپنداره تحصيلي مجموعه اي از عقايد و نگرش ها، توجهات دانش آموزان درباره مجموعه مهارت هاي علمي و اجراي خود است(لنت براون و گور، 1997). خود پنداره تحصيلي به طور خيلي قوي با پيشرفت تحصيلي رابطه دارد (مارش، 1990) و به عنوان يک سازه مهم روان شناسي شناخته شده است که بر پيشرفت تحصيلي موثر باشد(کوکلي و پتل ، 2007).


پژوهش هاي زيادي در رابطه با توسعه مدل هاي موثر براي شرح خودپنداره تحصيلي صورت گرفته است. از جمله پژوهش هاي خود پنداره علمي که توسط شاولسون انجام گرفت. وي خود پنداره تحصيلي را تک بعدي در نظر گرفت، مدل شاولسون موقعي بيان گرديد که ديدگاه رشد شخص ديدگاه غالبي بود، اما مدل هاي جديد خود پنداره تحصيلي را به صورت چند بعدي در نظر مي گيرد. از جمله اسانتون و هوين خود پنداره علمي را به عنوان يک سازه مفيد چند بعدي يا مدل سلسله مراتبي فرض کردند. فرض اين دو دانشمند اساسي براي تئوري هاي جانز و کولي شد(بیرن و گوين ، 1996).


مدل شاولسون يک مدل خود پنداره تحصيلي جهاني (عمومي) بود که به دو جزء خود پنداره علمي (همانند رياضي، زبان شفاهي و علوم) و غير علمي (همانند اجتماعي، روان شناسي ، عاطفي) تقسيم بندي شده بود و امروزه خودپنداره علمي به صورت چند بعدي سلسله مراتبي در نظر گرفته مي شود که با افزايش سن اين سازه تغيير مي کند. اخيراً گاي، مارش و بويرين (2003) اثبات کردند، همان طور که بچه ها بزرگ تر مي شوند درجه خودپنداره علمي معتبرتر و استوارتر مي گردد. اين ادعا اساسي براي توسعه نظریه روان شناسي شد که بيان مي کند همانند بچه ها، بزرگ ترها نيز با افزايش آگاهي هايشان نسبت به ديگران و دنياي اطرافشان خود پنداره علمي شان معتبر مي گردد. در چها رچوب مدل چند بعدي از خود پنداره، بين خود پنداره رياضي و زبان شفاهي ارتباط متنوعي وجود دارد(مارش، 1986).

فهرست مطالب

تعریف نظری خودپنداره تحصیلی تعریف عملیاتی خودپنداره تحصیلی

خود پنداره تحصيلي 4
عوامل موثر بر خود پنداره تحصيلي 7
ارتباط مفهوم خود تحصيلي (خودپنداره تحصيلي) با پيشرفت تحصيلي 11
جدول 2-5 رابطه مفهوم خود تحصيلي و پيشرفت آموزشگاهي بلوم(سيف،1382 صفحه، 127). 12
شکل 2-3 تأثير شکست و موفقيت دانش آموزان با مفهوم خود منفي (سیف،1382). 15
گفتار دوم: پیشینه پژوهش 15
تحقیقات انجام شده در خارج از کشور 15
تحقيقات انجام شده ی داخلي 19

منابع و مآخذ
منابع فارسی
منابع انگلیسی


"