پیشینه نظری و فصل دوم پایان نامه مدیریت زنجیره تامین

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت زنجیره تامین که در آن به بررسی (چارچوب) ادبیات نظری و پیشینه نظری پژوهش در تحقیقات داخلی و خارجی می پردازیم. مشخصات فایل تعداد صفحات41حجم116/1017 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdocx توضیحات کامل فصل دوم پایان نامه و پیپیشینه نظری و فصل دوم پایان نامه مدیریت زنجیره تامین|42083007|downlaod|فصل دوم پایان نامه مدیریت زنجیره تامین,مبانی نظری مدیریت زنجیره تامین,پیشینه تحقیق مدیریت زنجیره تامین,پیشینه داخلی مدیریت زنجیره تامین,پیشینه خارجی مدیریت زنجیره تامین,پیشینه پژوهش مدیریت زنجیره تامین,پیشینه نظری مدیریت زنجیره تامین,ادبیات نظری مدیریت زنجیره تامین,چارچوب نظری مدیریت زنجیره تامین
مشخصات فایل مورد نظر در مورد پیشینه نظری و فصل دوم پایان نامه مدیریت زنجیره تامین آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت زنجیره تامین که در آن به بررسی (چارچوب) ادبیات نظری و پیشینه نظری پژوهش در تحقیقات داخلی و خارجی می پردازیم.


مشخصات فایل
تعداد صفحات41حجم116/1017 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdocx
توضیحات کامل

فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری مدیریت زنجیره تامین عنوان این پژوهش می باشد که در ان به مبانی نظری و پیشینه تحقیق می پردازیم. مديريت زنجيره تامين عبارت است از فرايند يكپارچه‌سازي فعاليتهاي زنجيره تامين و نيز جريانهاي اطلاعاتي مرتبط با آن از طريق بهبود و هماهنگ‌سازي فعاليت‌ها در زنجيره تامين تــــوليد و عرضه محصول.براي بررسي يك سازمان منحصر به فرد در چارچوب اين تعاريف بايد هر دو شبكه تامين‌كنندگان و كانال‌هاي توزيع در نظر گرفته شوند. تعريف ارائه شده براي زنجيره تامين موضوعات مديريت سيستم‌هاي اطلاعات، منبع‌يابي و تداركات، زمان‌بندي توليد، پردازش سفارشات، مديريت موجودی، انبارداري و خدمت به مشتري را دربر مي‌گيرد.

براي مديريت موثر زنجيره تامين ضروري است كه تامين‌كنندگان و مشتريان با يكديگر و در يك روش هماهنگ و با شراكت و ارتباطات اطلاعاتي و گفت‌وگو با يكديگر كار كنند. اين امر يعني جريان سريع اطلاعات در ميان مشتريان و عرضه‌كنندگان، مراكز توزيع و سيستم‌هاي حمل‌ونقل، بعضي از شركت‌‌ها را قادر مي‌سازد كه زنجيره‌هاي عرضه بسيار كارايي را ايجاد نمايند. عرضه‌كنندگان و مشتريان بايد اهداف يكسان داشته باشند ؛ عرضه‌كنندگان و مشتريان بايد اعتماد متقابل داشته باشند.

مشتريان در زمينه كيفيت محصولات و خدمات به تامين‌كنندگان خود اعتماد مي‌كنند. علاوه بر آن عرضه‌كنندگان و مشتريان بايد در طراحي زنجيره تامين براي دستيابي به اهداف مشترك‌ و تسهيل ارتباطات و جريان اطلاعات با يكديگر شريك شوند. بعضي شركت‌ها كوشش مي‌كنند تا كنترل زنجيره تامين خود را با كنترل عمومي عمودي و با استفاده از مالكيت و يكپارچگي تمام اجزاي مختلف در امتداد زنجيره تامين از تهيه مواد و خدمات تا تحويل محصول نهايي و خدمت به مشتری، به دست آورند. اما حتي با اين نوع ساختار سازمانی، فعاليتهاي مختلف و واحدهاي عملياتي ممكن است ناهماهنگ باشند. ساختار سازماني شركت بايد بر هماهنگي فعاليتهاي مختلف براي دستيابي به اهداف كلي شركت تمركز كند(همان،17).


فهرست مطالب

تعریف مفهومی مدیریت زنجیره تامین

فصل دوم چارچوب نظری و پیشینه پژوهش مدیریت زنجیره تامین

2-1- مقدمه 5
2-2- مدیریت زنجیره تامین 6
2-3- تاريخچه مديريت زنجيره تامين 7
2-4- تعریف مديريت زنجيره تامين 8
2-5- زنجيرة ارزش، عرضه و تقاضا 9
2-6- نياز به مديريت زنجيره تامين 11
2-7- معيارهاي عملكرد 14
2-8- رقابت جديد 16
2-9- همكاري و اشتراك مساعي 17
2-10- طرح كلي يك زنجيره تامين 18
2-11- فرايندهاي عمده مديريت زنجيره تامين 19
2-12- فازهاي اصلي مديريت زنجيره تامين 21
2-13- فناوري اطلاعات و مديريت زنجيره تامين 22
2-24- پیشینه تحقیق: 24
پیشینه تحقیق 27
2-6. ادبیات تحقیق مرتبط با مدیریت زنجیره تامین سبز 33
2-6-1. پژوهش‌های انجام شده در داخل کشور 33
2-6-2. پژوهش‌های انجام شده در خارج از کشور 36
2-6-2-1. نظریه وابستگی منابع و عملکرد سازمان 36
6- منابع 38

منابع و مآخذ
منابع فارسی
منابع انگلیسی"