بررسی روانشناسی شخصیت و ارائه نظریه پنج عامل بزرگ شخصیت

بررسی روانشناسی شخصیت و ارائه نظریه پنج عامل بزرگ شخصیت هدف از این تحقیق بررسی روانشناسی شخصیت و اراپه نظریه پنج عامل بزرگ شخصیت می باشد مشخصات فایل تعداد صفحاتبررسی روانشناسی شخصیت و ارائه نظریه پنج عامل بزرگ شخصیت|42079517|downlaod|نظریه شخصیت,نظریه صفات شخصیت,نظریه پنج عاملی شخصیت,ابعاد شخصیت در روانشناسی,نظریه صفاتی پنج عامل شخصیت,نظریه 5 عامل بزرگ شخصیت,تحقیق در مورد ویژگی های شخصیتی,تحقیق در مورد ابعاد شخصیت در روانشناسی,تحقیق در مورد نظریه صفاتی پنج عامل شخصیت
مشخصات فایل مورد نظر در مورد بررسی روانشناسی شخصیت و ارائه نظریه پنج عامل بزرگ شخصیت آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.بررسی روانشناسی شخصیت و ارائه نظریه پنج عامل بزرگ شخصیت

هدف از این تحقیق بررسی روانشناسی شخصیت و اراپه نظریه پنج عامل بزرگ شخصیت می باشد


مشخصات فایل
تعداد صفحات45
حجم76/971 کیلوبایت
فرمت فایل اصلیdocx

توضیحات کامل

هدف از این تحقیق بررسی روانشناسی شخصیت و اراپه نظریه پنج عامل بزرگ شخصیت می باشد. در این تحقیق پس از تعاریف لغوی و اصطلاحی شخصیت به بررسی روانشناسی آن می پردازیم و در ادامه نظریه صفاتی پنج عامل شخصیت بصورت کامل تشریح می شود. در آخر نیز ویژگی های شخصیتی با یک سری متغیر بررسی می شود.

تحول نظریه های شخصیت و پیشرفت در روش های اندازه-گیری و تحلیل های آماری منجر به پدیداری یکی از نافذترین نظریه های شخصیتی معاصر گردید که با اصطلاح الگوی پنج عامل بزرگ شخصیت یا پنج بزرگ معروف شده است (دیگمن ، 1990؛ گلدبرگ ، 1992؛ جان ، 1990؛ ویگنز و پینکاس ، 1992).

الگوی پنج عامل بزرگ شخصیت در سال های اخیر به عنوان رویکردی پرطرفدار و قدرتمند برای مطالعه ویژگی های شخصیتی مورد توجه بسیاری از روانشناسان قرار گرفته است. این الگو بر این باور استوار است که انسان موجودی منطقی است که می تواند شخصیت و رفتار خویش را توضیح دهد. بر اساس این نظریه انسان موجودی است که روش زندگی خود را درک می نماید و توانایی تجزیه و تحلیل کنش ها و واکنش های خود را دارد (مک کری و کوستا، 1996).


فهرست مطالب

1-6- تعاریف مفهومی متغیرها 10
1-7- تعاریف عملیاتی متغیرها 10

فصل دوم مبانی نظری و پیشینه تحقیقاتی
2-1- مباني نظري
2-1-1- مبانی نظری شخصیت
2-1-1-1- نظریه پنج عامل بزرگ شخصیت
2-1-1-1-1- ثبات عاطفی (عدم روان نژندي)
صفات روان ن‍ژندی
الف- اضطراب :
ب- پرخاشگری :
ج- افسردگی :
د- کمرویی :
ه- شتابزدگی :
و- آسیب پذیری :
2-1-1-1-2- برون گرایی
ويژگي افراد برون گرا عبارتست از:
الف- گرمی :
ب- گروه گرایی :
ج- قاطع بودن :
د- فعالیت :
ه- هیجان خواهی :
و- هیجان های مثبت :
2-1-1-1-3- توافق پذیری
ويژگي افراد توافق پذیر عبارتست از:
الف- اعتماد :
ب- رک گویی :
ج- نوع دوستی :
د- همراهی :
ه- تواضع :
و- دل رحم بودن:
2-1-1-1-4- گشودگی در تجربه
حیطه های این عامل عبارتند از
2-1-1-1-5- وظیفه مداری
2-2- تحقیقات پیشین 37
2-2-1- ویژگی های شخصیتی و تعامل رفتاری - عاطفی 37
2-2-2- ویژگی های شخصیتی و مهارت های اجتماعی 39
2-2-3- تفاوت های جنسیتی و تعامل رفتاری - عاطفی 40
2-2-4- تفاوت های جنسیتی و مهارت های اجتماعی 41
2-3- نتیجه گیری 42

فهرست منابع و مآخذ


"