بررسی زیر ساخت های سخت افزاری شبکه های بیسیم

فهرست مطالب عنوان صفحه چکیده.............................................................................................................................. 1 مقدمه........................................................................................بررسی زیر ساخت های سخت افزاری شبکه های بیسیم|41014369|downlaod|پروژه,پایان نامه,تحقیق,مقاله,زیرساخت,سخت افزار,شبکه,بیسیم,زیرساخت های سخت افزاری,شبکه های بیسیم
مشخصات فایل مورد نظر در مورد بررسی زیر ساخت های سخت افزاری شبکه های بیسیم آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده.............................................................................................................................. 1

مقدمه............................................................................................................................... 2

فصل اول(شبکه های بیسیم)

1-1 تعاریف............................................................................................................. 4

1-1-1 شبکه رایانه‌ای............................................................................................ 4

1-1-2 معرفی....................................................................................................... 4

1-1-3 هدف......................................................................................................... 4

1-1-4 تعریف....................................................................................................... 5

1-2 دسته‌بندی شبکه‌های رایانه‌ای............................................................................. 5

1-2-1 بر اساس نوع اتصال.................................................................................... 5

1-2-2 بر اساس تکنولوژی سیم کشی...................................................................... 6

1-2-3 بر اساس تکنولوژی بی سیم......................................................................... 6

1-2-4 بر اساس اندازه.......................................................................................... 7

1-2-5 بر اساس لایه شبکه..................................................................................... 7

1-2-6 بر اساس معماری کاربری............................................................................ 7

1-2-7 بر اساس همبندی (توپولوژی)...................................................................... 8

1-2-8 بر اساس قرارداد........................................................................................ 8

1-3 انواع شبکه‌های رایانه‌ای از نظر اندازه................................................................. 8

1-3-1 شبکه شخصی (PAN)................................................................................ 8

1-3-2 شبکه محلی (LAN).................................................................................. 9

1-3-3 شبکه کلان‌شهری (MAN).......................................................................... 9

1-3-4 شبکه گسترده (WAN).............................................................................. 9

1-3-5 شبکه متصل.............................................................................................. 10

1-4 اجزای اصلی سخت‌افزاری................................................................................ 11

1-5 کارت شبکه..................................................................................................... 12

1-6 تکرارگر.......................................................................................................... 12

1-7 هاب (جعبه تقسیم).......................................................................................... 12

1-8 پل.................................................................................................................. 13

1-9 راهگزین......................................................................................................... 13

1-10 مسیریاب......................................................................................................... 14

1-11 شبکه های بیسیم.............................................................................................. 14

1-11-1 تشریح مقدماتی شبکه های بی سیم و کابلی:................................................ 14

1-11-2 عوامل مقایسه:.......................................................................................... 15

1-11-3 نصب و راه اندازی................................................................................... 15

1-11-4 هزینه:...................................................................................................... 16

1-11-5 قابلیت اطمینان:........................................................................................ 16

1-11-6 کارائی:.................................................................................................... 16

1-11-7 امنیت:..................................................................................................... 17

1-11-8 انتخاب صحیح کدام است؟........................................................................ 17

1-12 امنیت در شبکه های بی سیم............................................................................. 17

1-12-1 WEP..................................................................................................... 17

1-12-2 SSID.................................................................................................... 18

1-12-3 MAC.................................................................................................... 18

1-13 انواع استاندارد 802.11:.................................................................................. 18

1-13-1 802.11................................................................................................... 18

1-13-2 802.11a................................................................................................. 18

1-13-3 802.11b................................................................................................. 18

1-13-4 802.11g................................................................................................. 19

1-13-5 بلوتوث.................................................................................................... 19

فصل دوم(معرفی زیرساخت یک شبکه)

2-14 تعریف زیرساخت............................................................................................. 21

2-15 عناصر مربوط به زیرساخت منطقی..................................................................... 21

2-16 پروتکل های شبکه........................................................................................... 22

2-17 مدل های شبکه ای........................................................................................... 22

2-18 چرا پروتکل TCP/IP ؟................................................................................... 24

2-19 اجزای پروتکل TCP/IP.................................................................................. 25

1-19-2 پروتکل TCP........................................................................................... 25

2-19-2 پروتکل UDP.......................................................................................... 25

3-19-2 پروتکل IP.............................................................................................. 26

2-19-4 پروتکل های موجود در لایه Application پروتکل TCP/IP..................... 26

5-19-2 پروتکل FTP........................................................................................... 26

6-19-2 SNMP.................................................................................................. 26

1-19-2 پروتکل TelNet...................................................................................... 27

1-19-2 SMTP................................................................................................... 27

1-19-2 HTTP.................................................................................................... 27

1-19-2 NNTP................................................................................................... 27

2-19-11 برنامه های کمکی TCP/IP....................................................................... 28

2-20 زیر ساخت امنیتی............................................................................................ 36

2-21 مبانی زیرساخت شبکه های مبتنی بر ویندوز..................................................... 36

22-2 مروری به زیرساخت شبکه های مبتنی بر ویندوز................................................. 36

23-2 اینترانت ها..................................................................................................... 37

24-2 روش های دستیابی از راه دور........................................................................... 38

25-2 ارزیابی روش های دستیابی از راه دور............................................................... 38

26-2 ارتباط با ادارات از راه دور.............................................................................. 39

27-2 امکان دستیابی به اینترنت................................................................................. 39

28-2 اکسترانت ها.................................................................................................... 40

فصل سوم(تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری شبكه بی سیم)

3-1 بررسی ملزومات سیستم.................................................................................... 42

3-2 سیستم عامل.................................................................................................... 42

3-3 سخت افزار..................................................................................................... 42

3-4 پورت های کامپیوتر.......................................................................................... 42

3-5 دسترسی به اینترنت......................................................................................... 42

3-6 انتخاب سخت افزار بی سیم.............................................................................. 42

3-6-1 مودم باند پهن.......................................................................................... 43

3-6-2 گیت وی ساکن......................................................................................... 43

3-6-3 نقطه دسترسی.......................................................................................... 43

3-6-4 آداپتور شبکه............................................................................................ 43

3-7 پل شبکه......................................................................................................... 43

3-7-1 آداپتورهای کامپیوترهای کیفی.................................................................... 43

3-7-2 آداپتورهای کامپیوترهای دستی................................................................... 44

3-7-3 آداپتورهای خارجی................................................................................... 44

3-7-4 آداپتورهای بازی....................................................................................... 44

3-7-5 مودم های باند پهن................................................................................... 44

3-7-6 مودم های کابلی........................................................................................ 45

3-7-7 مودم های DSL....................................................................................... 45

3-8 اتصالات.......................................................................................................... 45

3-9 تعداد کاربران.................................................................................................. 45

3-9-1 تایید هویت.............................................................................................. 45

3-10 پل های شبکه.................................................................................................. 46

3-10-1 تجهیزات اترنت........................................................................................ 46

3-10-2 تجهیزات.................................................................................................. 46

3-11 گیت وی های ساکن......................................................................................... 47

3-11-1 آدرس IP................................................................................................ 47

3-11-2 پیکربندی................................................................................................. 47

3-12 امنیت............................................................................................................. 47

3-13 پورت ها......................................................................................................... 48

3-14 سازگاری......................................................................................................... 48

3-15 نقاط دسترسی.................................................................................................. 48

3-15-1 ایجاد امکان دسترسی................................................................................ 48

2-15-2 افزایش میزان پوشش................................................................................. 48

3-15-3 محدودیت ها............................................................................................ 49

2-15-4 پورت ها.................................................................................................. 49

3-15-5 سازگاری.................................................................................................. 49

3-16 مقدمه ای بر DHCP......................................................................................... 49

1-16-3 روتر شبکه بی سیم به طور خودکار با استفاده از پروتکل DHCP................ 49

3-16-2 آدرس IP................................................................................................ 49

3-16-3 سرور DHCP......................................................................................... 49

3-16-4 کلاینت های DHCP................................................................................ 50

3-16-5 تغییر آدرس شبکه..................................................................................... 50

3-17 آداپتورهای بی سیم.......................................................................................... 50

3-18 آنتن............................................................................................................... 50

3-19 درایورهای نرم افزاری...................................................................................... 50

3-20 چراغ ها.......................................................................................................... 51

3-21 ضمانت........................................................................................................... 51

3-22 کیت شبکه بی سیم........................................................................................... 51

3-23 بهره گیری از آداپتورهای بی سیم..................................................................... 51

3-24 آداپتورPCI.................................................................................................... 51

3-25 آداپتور کارت PC............................................................................................ 52

3-26 آداپتور USB.................................................................................................. 52

2-27 آداپتور Compact Flash............................................................................... 52

3-28 مروری برسیستم عامل مورد نیاز........................................................................ 52

3-29 ویندوز XP..................................................................................................... 52

3-30 نسخه های مختلف ویندوز................................................................................. 52

3-31 Zero Configuration.................................................................................. 52

3-32 به روز رسانی.................................................................................................. 53

3-33 نرم افزاهای اضافی.......................................................................................... 53

3-34 IrDA............................................................................................................ 53

3-35 مؤلفه های سخت افزاری در شکل گیری یک شبکه محلی بی سیم......................... 54

3-36 تجهیزات مورد نیاز یك لینك رادیویی................................................................ 54

3-37 تجهیزات ایجاد یك شبكه بی سیم تك سلولی با ایستگاه سیار.............................. 55

3-38 پل برای ایجاد گروه کاری کوچک...................................................................... 56

3-39 Base Station 802.11................................................................................. 57

3-40 آنتن در شبکه های بی سیم............................................................................... 58

3-41 دسی بل (dB)................................................................................................ 58

3-42 مقدار dBi (دی بی آی)................................................................................... 59

3-43 آنتن آیزوتروپیک............................................................................................. 59

3-44 خط دید.......................................................................................................... 59

3-45 تضعیف سیگنال............................................................................................... 60

3-46 زاویه تابش...................................................................................................... 60

3-47 VSWR......................................................................................................... 62

3-48 انواع آنتن ها................................................................................................... 63

3-48-1 آنتن همه جهته سقف کوب (کاربری درون ساختمان).................................. 63

3-48-2 آنتن همه جهته سقف آویز (کاربری درون ساختمان).................................... 63

3-48-3 آنتن همه جهته قابل نصب بر روی پایه یا دکل............................................ 64

3-49 منطقه فِرنِلِ و محدودیت های طراحی لینک های نقطه به نقطه............................. 68

3-50 محافظ آنتن در مقابل رعد و برق....................................................................... 70

3-51 انواع ماهواره ها............................................................................................... 70

3-51-1 ماهواره های ارتباطی................................................................................. 70

3-51-2 ماهواره های ثابت ( ماهواره های همز مان )................................................ 71

3-51-3 ماهواره های مدار متوسط كره زمین............................................................ 73

3-51-4 ماهواره های مدار كوتاه كره زمین.............................................................. 73

3-51-5 ایریدیم.................................................................................................... 74

3-51-6 Globalstar........................................................................................... 75

3-51-7 Teledesic............................................................................................. 75

3-52 مقایسه ماهواره هاوفیبر نوری............................................................................ 76

3-53 معرفی نسخه بی سیم USB.............................................................................. 77

3-54 فناوری پنهان................................................................................................... 77

3-55 ساختار ارتباطی در WUSB............................................................................ 78

3-56 مشخصات کلیدی WUSB................................................................................ 78

3-57 کاربردهای WUSB......................................................................................... 80

فصل چهارم(تنظیم و راه اندازی شبکه های بیسیم)

4-1 مقدمه.............................................................................................................. 83

4-2 ابزار مورد نیاز برای راه اندازی شبکه های بی سیم شخصی:............................... 83

4-2-1 سیستم عاملی که از شبکه های بی سیم پشتیبانی نماید................................. 83

4-2-2 اتصال به اینترنت با باند پهن (DSL یا کابل)............................................. 83

4-2-3 یک روتر بی سیم، یک مودم DSL یا مودم کابلی....................................... 84

4-2-4 یک کامپیوتر که قابلیت ذاتی اتصال به شبکه های بی سیم............................ 85

4-2-5 ویندوز 7 و ویستا..................................................................................... 85

4-2-6 ویندوز XP.............................................................................................. 85

4-2-7 تهیه یک برگ پرینت از تنظیمات مربوط به روتر.......................................... 86

4-2-8 اگر در حال حاضر کامپیوتر شما متصل به مودم می باشد:............................. 87

فهرست منابع ........................................................................................................................... 98

فهرست اشکال

شکل 2-1 هفت لایه معروف مدل 2OSI.....................................................................................23

شکل 3-1 یک Workgroup Bridge برای اتصال مستقیم....................................................56

شکل 3-2 یک Workgroup Bridge بایک پورت اترنت .......................................................57

شکل 3-3 نمای پل در فضای آزاد ...……………….………………………………..… 58

شکل 3-4 خط دید آنتن های نصب شده برروی دکل .................................................................60

شکل 3-5 زاویه تابش افقی ....................................................................................................61

شکل 3-6 زاویه تابش عمودی..................................................................................................61

شکل 3-7 دو نوع از کانکتورهای اتصال آنتن به AP ................................................................62

شکل 3-8 نمایی از منطقه فرنل ................................................................................................69

شکل 3-9 رابطه تقریبی برای محاسبه ارتفاع انواع فرنل ............................................................70