کارآموزی ساخت تابلوهای قدرت و شناسایی قطعات و کاربرد آنها در صنعت

_نحوه ساخت تابلو برق _انواع تابلو های برق _ساخت و نصب تابلوی کنتور: _نحوه نصب تابلو _تقسیم بندی مدار فرمان: _كنتاكتورها: _ساختمان کنتاکتور: _مشخصات پلاك كنتاكتور: _استاندارد كنتاكتورها: _بی متال _شستی ها _کلید یک پل و کلید دوپل _کلید تبدیل _رله راه پکارآموزی ساخت تابلوهای قدرت و شناسایی قطعات و کاربرد آنها در صنعت|41013881|downlaod|کارآموزی ساخت تابلوهای قدرت و شناسایی قطعات و کاربرد آنها در صنعت
مشخصات فایل مورد نظر در مورد کارآموزی ساخت تابلوهای قدرت و شناسایی قطعات و کاربرد آنها در صنعت آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

_نحوه ساخت تابلو برق

_انواع تابلو های برق

_ساخت و نصب تابلوی کنتور:

_نحوه نصب تابلو

_تقسیم بندی مدار فرمان:

_كنتاكتورها:

_ساختمان کنتاکتور:

_مشخصات پلاك كنتاكتور:

_استاندارد كنتاكتورها:

_بی متال

_شستی ها

_کلید یک پل و کلید دوپل

_کلید تبدیل

_رله راه پله

_کلید صلیبی

_کلید فتو سنتل

_ دیمر

_کلید کولر

_رله ضربه ای

_ساختمان فیوز فشنگی با توپی پیچی_ترانس فورماتور_انواع ترانسفورماتورها_امپر متر و ولت متر_دستگاه ها ی مرکب_مدار راه اندازی دو موتور سه فاز به طور نا همزمان

_نحوه کابل کشی تغذیه اصلی ساختمان

_انواع زمین کردن

_جوشکاری وگروه های مختلف ان

_انواع زمین کردن

_ضوابط اجرای سیستم ارت و چاه ارت

ساخت تابلو برق

رشته تابلوسازی رشته ای ترکیبی می باشد .

تابلوی برق در حقیقت یک محفظه می باشد که تجهیزات الکتریکی را در بر می گیرد و البته تابلو ها می توانند در بر گیرنده تجهیزات پنیوماتیک نیز باشند مانند شیر های برقی ، کمپرسور و ….

به طور کلی لازم به ذکر است که جهت فراگیری فنون مربوط به تابلوهای برق نیاز به فراگیری چندین آیتم اصلی می باشد که در ذیل به اختصار عنوان می کنیم :
1_ اصول کلی و استانداردهای مربوط به تابلو های برق و محفظه های الکتریکی مانند درجه حفاظتی IP و درجه بندی جداسازی محفظه ها Segregation و مقابله با عوامل جوی و …

2-_ اصول تخصصی در مورد تابلو های برق ، مقادیر نامی مانند ولتاژ و جریان نامی و ..

3- آشنایی با تجهیزات الکتریکی و عملکرد آنها و نحوه انتخاب صحیح آنها

4 _ آشنایی با تاسیسات الکتریکی وآُشنا با محاسبات مربوطه

5- آشنایی با دروسی مانند رله و حفاظت سیستم ها – طرح پست الکتریکی و …
6- آشنایی با طراحی مدارات فرمان و کنترل و لاجیک

جهت فراگیری هر یک از فنون یاد شده لازم است به صورت جداگانه اقدام به فراگیری نمود.