60 نمونه سوال اشکال هندسی از فصل ششم کتاب ریاضی چهارم دبستان

60 نمونه سوال فصل ششم ریاضی چهارم دبستان بصورت پیک خطوط موازی رسم اشکال هندسی متوازی الاضلاع و ذوزنقه مساحت مثلث مساحت ذوزنقه مساحت لوزی مساحت متوازی الاضلاع مح60 نمونه سوال اشکال هندسی از فصل ششم کتاب ریاضی چهارم دبستان|41008118|downlaod|نرم افزار طراحی آزمون و پیک ریاضی چهارم دبستان – نمونه سوال ریاضی چهارم دبستان – اشکال هندسی – متوازی الاضلاع – ذوزنقه – مستطیل – مربع – لوزی مساحت و محیط – بانک اطلاعاتی ریاضی دبستان – قطر – خط تقاران – خطوط موازی – مثلث قائمه الزوایه – مثلث متساوی الساقین – زاویه راست – زوایه قائمه – مساحت مثلث – مساحت متوازی الاضلاع – مساحت ذوزنقه عمود ارتفا
مشخصات فایل مورد نظر در مورد 60 نمونه سوال اشکال هندسی از فصل ششم کتاب ریاضی چهارم دبستان آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

60 نمونه سوال فصل ششم ریاضی چهارم دبستان بصورت پیک

خطوط موازی

رسم اشکال هندسی متوازی الاضلاع و ذوزنقه

مساحت مثلث

مساحت ذوزنقه

مساحت لوزی

مساحت متوازی الاضلاع

محاسبه اشکال ترکیبی هندسی

محیط اشکال هندسی

مثلث قائمه زاویه

ارتفاع مثلث

ارتفاع متوازی الاضلاع

و ...