شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان چالدران

1- در جدول توصیفی این شیپ فایل موارد زیر موجود است: - نام شهرستان - مرکز شهرستان - مساحت شهرستان به کیلومتر - محیط شهرستان به کیلومتر - مساحت شهرستان به هکتار 2- این شیپ فایل، در یک فایل فشرده ارائه شده است که بعد از دانلود باید آن را از حالت فشرده خشیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان چالدران|41004592|downlaod|شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان چالدران,نقشه ی محدوده سیاسی شهرستان چالدران,نقشه مرز شهرستان چالدران,شیپ فایل مرز شهرستان چالدران,شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان چالدران,شهرستان های استان آذربایجان غربی
مشخصات فایل مورد نظر در مورد شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان چالدران آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

1- در جدول توصیفی این شیپ فایل موارد زیر موجود است:

- نام شهرستان

- مرکز شهرستان

- مساحت شهرستان به کیلومتر

- محیط شهرستان به کیلومتر

- مساحت شهرستان به هکتار

2- این شیپ فایل، در یک فایل فشرده ارائه شده است که بعد از دانلود باید آن را از حالت فشرده خارج کنید تا در محیط نرم افزار GIS قابل نمایش باشد.