پاورپوینت اصول آزمایش های غیر مخرب و زمینه بکارگیری آنها در صنایع در 118 اسلاید

در این پروژهپاورپوینت اصول آزمایش های غیر مخرب و زمینه بکارگیری آنها در صنایع در118 اسلاید به طور کامل وجامع همراه با شکل و تصاویر به دو زبان فارسی و لاتینطبق مپاورپوینت اصول آزمایش های غیر مخرب و زمینه بکارگیری آنها در صنایع در 118 اسلاید|40276236|downlaod|پاورپوینت اصول آزمایش های غیر مخرب و زمینه بکارگیری آنها در صنایع,عنوان اصول آزمایشهای غیر مخرب و زمینه بکارگیری آنها در صنایع, آزمایشهای غیر مخرب Non Destructive Testing,روش های آزمایش غیر مخرب,بازرسی توسط ذرات مغناطیسی
مشخصات فایل مورد نظر در مورد پاورپوینت اصول آزمایش های غیر مخرب و زمینه بکارگیری آنها در صنایع در 118 اسلاید آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

در این پروژهپاورپوینت اصول آزمایش های غیر مخرب و زمینه بکارگیری آنها در صنایع در118 اسلاید به طور کامل وجامع همراه با شکل و تصاویر به دو زبان فارسی و لاتینطبق موارد زیر بیان شده است:

1- عنوان:اصول آزمایشهای غیر مخرب و زمینه بکارگیری آنها در صنایع

2- مقدمه

3-Manufacturing processes

4-Casting processes:

5-Casting Defects

6-Casting

7-Rolling

8-Welding Methods

9-Forging and Rolling Defects

10-آزمایشهای غیر مخرب(Non Destructive Testing)

11-روش های آزمایش غیر مخرب

12- بازرسی چشمی

13-بازرسی توسط ذرات مغناطیسی

14- بازرسی توسط ذرات مغناطیسی (MT)

15- روشهای مغناطیسی کردن قطعات

16- جهات عیوب و حساسیت تشخیص آنها

17- مزایای روش MT

18- محدودیت های روش MT

19- بازرسی توسط مایعات نافذ (PT)

20- آزمایش PT

21- مزایای روش PT

22- محدودیت های روش PT

23- بازرسی توسط جریان های گردابی Eddy Current

24- بازرسی به روش فراصوتی Ultrasonic

25- محدوده امواج صوتی:

26- روش Pulse echo:

27- Radiography

28-Non Conventional NDT methods

29-Innovation in NDT

30-Corrosion thickness gages

31- Precision thickness gages

32-Epoch flaw detectors

33-Omni Scan portable modular NDT instrument

34-Probe for tube inspection

35-Probes and transducers for aircraft inspection

36-نتیجه گیری