پاورپوینت بررسی کنفرانس درس میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری (مرکبات)

در 40 اسلاید قابل ویرایش تا ریخچه مركبات ازقرون گذشته وگویا بوسیله پرتقالیها به ایران آورده شده ودر ابتدا درجنوب كه محیط مناسبی برای رویش آن به شمار می رود كاشتپاورپوینت بررسی کنفرانس درس میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری (مرکبات)|40204548|downlaod|دانلود پاورپوینت بررسی کنفرانس درس میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری مرکبات,تحقیق بررسی کنفرانس درس میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری (مرکبات),مقاله بررسی کنفرانس درس میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری (مرکبات),پاورپوینت بررسی کنفرانس درس میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری (مرکبات),بررسی کنفرانس درس میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری (مرکبات),کنفرانس
مشخصات فایل مورد نظر در مورد پاورپوینت بررسی کنفرانس درس میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری (مرکبات) آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

در 40 اسلاید قابل ویرایشتا ریخچه

مركبات ازقرون گذشته وگویا بوسیله پرتقالیها به ایران آورده شده ودر ابتدا درجنوب كه محیط مناسبی برای رویش آن به شمار می رود كاشته شده و از این جهت نام پرتقال را بروی یكی از گونه های آن گذاشتند. بومی قسمت های جنوب شرق آسیا و كشورهای چین و اندونزی و مالزی است.
اكنون كشور ایران در مقام هفتم تولید مركبات در جهان است.مشخصات مركبات

مركبات از راسته granilas وتیره Rutaceae و زیرتیره Aurantioidae است.
زیر تیره مركبات دارای 33 جنس و203 گونه است كه مركبات خود شامل 3 جنس هستند:
1- poncirus : این گونه درختچه ای است به ارتفاع 3 تا 4 متر تنها نوع مركبات كه هر سال خزان دارد و به سرمای 20- درجه مقاوم است بخاطر برگهای سه برگچه ایش به آن نارنج سه برگ می گویند میوه آن كوچك و تلخ بعنوان پایه كاربرد دارد.
2- Fortunella : درختچه ای است كوتاه، برگهای ریز و میوه گرد و كشیده كه به Kumquat معروف است و این جنس به همراه پوشش به مصرف می رسد.


3- سیتروس Citrus
شامل كلیه مركباتی كه می شناسیم و شامل گونه های زیر است:
1- پرتقال Citrus aurantium
2- نارنج ‍‍C. vulgaris
3- گریپ فروت C.paradisi
4- بادرنگ C.mediaca
5- سلطان مركبات C.grandis
6- لیمو ترش C.limonum
7- دارابی C.decumana
8- نارنگی C.deliciusus
9- و لیمو شیرین،توسبز، لیمو عمانی و........

گیاه شناسی مركبات

گیاهانی دو لپه،دارای درختان نسبتا بزرگ برگها ،منفرد و صاف ودمبرگها كم وبیش عریض می باشند گل ها یا منفرد ویا بصورت خوشه های كوچك كاسه گل از5-4 كاسبرگ و جام گل از 8-4 گلبرگ تشكیل شده تعداد پرچم ها حدودا چهار برگ است تخمدان از نوع كروی ودارای برچه های زیاد است.
آب وهوای مناسب

دمای بهینه برای رشد مركبات 20- 16 درجه سانتی گراد است. در دمای 3- درجه ساننتی گراد صدمه می بیند و در دمای 8- و 9- درجه شاخه ها خشك و دردمای 10- به بعد كل درخت خشك می شود.


در دماهای بالا 40 – برگها دچارسوختگی و میوه نیز كم آب و كیفیتش كاهش می یابد.
حساسیت مركبات نسبت به دماهای بالا و پایین فرق می كند مثلا :
حساس ترین مركبات نسبت به سرما سلطان مركبات
مقاومترین مركبات نسبت به سرما نارنگی

خاك مناسب

بهترین خاك،خاكی است كه سبك باشد كه آب بتواند درآن نفوذ كند و آب اطراف ریشه باقی نماند بنابراین خاك های با بافت شنی- لومی وعمیق بهترین خاك برای مركبات است PHمناسب برای آنها 5/5 تا 7 است و به هیچ وجه خاكهای اسیدی وترش را دوست ندارد.
آبیاری

اصولا مركبات به مقدار آب كم ولی به دفعات زیاد نیازمندند،به همان مقدار كه كم آبی باعث خسارت می شود آب زیاد باعث بروز مشكلاتی مثل كاهش محصول،امراض وبیماری و...می تواند بشود.آبیاری در مركبات به چهار روش انجام می شود:
1- قطره ای
2- جوی و پشته ای
3- بارانی
4- جویچه ای
كه معمولترین روش آبیاری جوی پشته ای است.
عناصر تغذیه ای مركبات

شامل دو گروه هستند:
1- Macro elements : N، P، K، Ca، mg، S
2- Micro elements : Fe، Zn ،Mn، B، Mo، Cu

اختلالات ژنتیكی

1- جهش یا موتاسیون : باعث تغییر شكل برگ ها فقدان كامل كلروفیل و ایجاد لكه های مختلف در برگ و باعث تغییر در تمام قسمت میوه یا بخشی ازآن می گردد.
2- زوال یا سرخشكیدگی : باعث پژمردگی وزرد شدن برگها، كه برگ ریزی و همچنین ریزش میوه ها را به دنبال دارد.
اختلالات ناشی از عوامل محیطی در مركبات

1- سرما زدگی : باعث خروج آب و خشك شدن كیسه های اسانس در میوه می گردد و همچنین باعث از بین رفتن رفتن كلرفیل برگها و سفید شدن و ریزش آنها می گردد.
2- خشكی : رطوبت نا كافی ممكن است باعث پیچ خوردن برگها و یا حتی خشك شدن آنها گردد ،در اثر خشكی بافت مزوفیل برگ متلاشی می شود ودر نوك برگ كلروز بوجود می آید.
3- خسارت تگرگ : باعث پارگی برگها یاحتی پوست میوه و پوست تنه درخت و نتیجتا نفوذ عوامل بیماریزا در آنها گردد وآفتاب سوختگی،خسارت ناشی از صاعقه بدشكلی شاخه ها و.......

بسته بندی مركبات

بسته بندی صحیح در مركبات از مرحله برداشت شروع می شود و شامل مراحل زیر است :
1- زمان چیدن میوه
رسیده بودن میوه،دستكش پوشیدن كارگران،شستشو در آب 40 درجه سانتی گراد و قرار دادن در مجاورت هوای گرم می باشد.
2- مرحله تفكیك :
شامل جدا كردن میوه های آفت زده و خراب جداكردن میوه های هم قطر و.........
سپس آنها را در صندوق یا كارتن ها ویا سبد های مخصوصی در چند ردیف كه بین ردیف ها را نیز نوارهای باریك كاغذی قرار می دهند می چینند وآنها را یا مستقیما به بازار عرضه می كنند و یا در سردخانه نگه داری می كنند.
بهترین دما هم برای مركبات در سردخانه ها دمای 5-4 درجه سانتی گراد و رطوبت 80% است.