سمینار آشنایی با ایستگاههای تقلیل فشار و اندازه گیری گاز

مقدمه: کاربرد ایستگاههای گاز: خطوط سراسری گاز که گاز طبیعی را از پالایشگاهها به سایر نقاط کشور انتقال می دهند دارای فشار کاری 1050psi می باشند )خطوط 4 و 8 سراسری فشار 1305psi دارند( لذا برای تحویل این گاز به مشتریان و مصرف کنندگان ابتدا باید دو کار اسمینار آشنایی با ایستگاههای تقلیل فشار و اندازه گیری گاز|40204171|downlaod|آشنایی با ایستگاههای تقلیل فشار و اندازه گیری گاز,ایستگاههای تقلیل فشار ,اندازه گیری گاز,گاز,ایستگاه گاز,CGS ,City Gate Station,TBS ,Town Board Station,TBS Combined Station,PCS ,Pressure Control Station,MS ,Metering Station
مشخصات فایل مورد نظر در مورد سمینار آشنایی با ایستگاههای تقلیل فشار و اندازه گیری گاز آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

مقدمه:

کاربرد ایستگاههای گاز: خطوط سراسری گاز که گاز طبیعی را از پالایشگاهها به سایر نقاط کشور انتقال می دهند دارای فشار کاری 1050psi می باشند )خطوط 4 و 8 سراسری فشار 1305psi دارند( لذا برای تحویل این گاز به مشتریان و مصرف کنندگان ابتدا باید دو کار اصلی روی آن صورت گیرد:

1 "اندازه گیری" مقدار گاز تحویلی به مشتری تا مشخص شود چه مقدار هزینه باید بپردازد -

2 "کاهش فشار" گاز جهت ارائه به تجیزات مصرف کننده که فشار کاری مجاز کمتری دارند -

که در واقع به مجموعه تجهیزاتی که این دو عملیات اصلی را بر روی گاز انجام میدهد تا به مصرف کننده برسد

"ایستگاه تقلیل فشار و اندازی گیری گاز Gas Reducing Pressure & Metering Station (GPRMS) " می گویند.

استانداردهای مهم در طراحی و ساخت ایستگاههای گاز:

IGS-M-RS-401

BS-EN-12186

IGEM-TD-13

ASME B31.8 & B31.3

انواع ایستگاههای گاز از نظر نوع شکل ظاهری:

1 مسطح - FLAT

2 کابینتی – CABINET