جزوه اصول ساخت مخازن تحت فشار

فهرست مطالب فصل اول مقدمه مخازن تحت فشار چیست روش ساخت مخازن تحت فشار روش جوشکاری روش فورجینگ مواد مورد استفاده برای ساخت مخازن طبقه بندی مخازن تحت فشار طبقه بندی بر اساس شکل طبقه بندی بر اساس فشار طبقه بندی بر اساس ضخامت جداره کاربردها تعاریف اولیه جزوه اصول ساخت مخازن تحت فشار|40204136|downlaod|مخازن تحت فشار چیست,روش ساخت مخازن تحت فشار,روش جوشکاری,روش فورجینگ,مواد مورد استفاده برای ساخت مخازن,طبقه بندی مخازن تحت فشار,طبقه بندی بر اساس شکل,طبقه بندی بر اساس فشار,طبقه بندی بر اساس ضخامت جداره
مشخصات فایل مورد نظر در مورد جزوه اصول ساخت مخازن تحت فشار آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

فهرست مطالب

فصل اول

مقدمه

مخازن تحت فشار چیست

روش ساخت مخازن تحت فشار

روش جوشکاری

روش فورجینگ

مواد مورد استفاده برای ساخت مخازن

طبقه بندی مخازن تحت فشار

طبقه بندی بر اساس شکل

طبقه بندی بر اساس فشار

طبقه بندی بر اساس ضخامت جداره

کاربردها

تعاریف اولیه در ساخت مخازن تحت فشار

فشار و دمای کاری

فشار طراحی

درجه حرارت طراحی

حداکثر فشار کاری مجاز

فشار تست هیدرواستاتیک

ماکزیمم تنش مجاز

استحکام اتصالات

فصل دوم ; مراحل ساخت مخزن تحت فشار

انتخاب مواد

طراحی

کنترل ورق های ورودی

کنترل لوله های ورودی

کنترل فلنج ها و زانویی ها و دیگر اتصالات ورودی

ابعاد و اندازه ورق ها

دستور برش ورق

پارامترهای کنترل ورق های بریده شده

مونتاژ شل به Head

طریقه محور بندی کردن مخزن

طریقۀ استفاده از شیلنگ تراز

نازل

مونتاژ کردن نازل به شل

Saddle یا پایۀ مخزن

عدسی یا Head

تست هیدرواستاتیک

رنگ آمیزی

فصل سوم ; بازرسی مخازن تحت فشار

آشنایی با QCP

بازرسی مواد اولیه،قطعات واجزاء

بازرسی جوش ها

تلرانس های ابعادی

عملیات حرارتی PWHT

تست های غیر مخرب

روش آشکارسازی عیوب سطحی

روش آشکارسازی عیوب حجمی

تست نشتی

تست هیدروستاتیک

تست هوا

عملیات اسیدشویی و رویین سازی

عملیات رنگ و سندبلاست

مدارک نهایی جهت تحویل تجهیز

آماده سازی مخزن جهت حمل

گارانتی و تضمین