تحقیق نماد ونشانه شناسي شهرستان آستانه اشرفيه

دانلود تحقیق با موضوع نماد ونشانه شناسي شهرستان آستانه اشرفيه، در قالب Word و در 147 صفحه قابل ویرایش. فهرست مطالب: چکيده مقدمه 1-طرح مسأله 1-1- پرسشهاي تحقيق 1-2- روش هاي تحقيق 1-3- معرفي تاريخي ـ جغرافيايي ميدان تحقيق 1-3-1- تاريخچه 1-3-2- موقعيت جتحقیق نماد ونشانه شناسي شهرستان آستانه اشرفيه|39020787|downlaod|آستانه اشرفيه ,بازار, زمان ,شکل ,شهر, فضا , کارکرد
مشخصات فایل مورد نظر در مورد تحقیق نماد ونشانه شناسي شهرستان آستانه اشرفيه آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

دانلود تحقیق با موضوع نماد ونشانه شناسي شهرستان آستانه اشرفيه،
در قالب Word و در 147 صفحه قابل ویرایش.


فهرست مطالب:
چکيده
مقدمه
1-طرح مسأله
1-1- پرسشهاي تحقيق
1-2- روش هاي تحقيق
1-3- معرفي تاريخي ـ جغرافيايي ميدان تحقيق
1-3-1- تاريخچه
1-3-2- موقعيت جغرافيايي
1-4-اشکال شهر و کارکردهاي آن
•پل کُرپي ( کورپي )
- ساختمان ها
1- شکل ساختمان ها
2-انواع ساختمان ها (بناها)
•فلکه ي کياشهر
•بازار
1-فضا و مکان بازار
2- زمان و بازار
2-1- زمان تشکيل بازار
2-2-تأثير زمان بازار بر شهر
3-انسان ها (فروشندگان و خريداران) و بازار
3-1-زبان و لهجه
3-2-پوشاک
3-3-نوع محصولات مورد مبادله
• حرم آقا سيد جلال الدين اشرف
1-مسجد جامع
2-حرم آقا سيد جلال الدين اشرف
2-يافته هاي پژوهش
2-1-پرسش نخست
•پل کُرپي ( کورپي )
•فلکه ي کياشهر
•بازار
• حرم آقا سيد جلال الدين اشرف:
2-2-پرسش دوم
•پل کُرپي ( کورپي )
•فلکه ي کياشهر
•بازار
•حرم آقا سيد جلال الدين اشرف
3-نتيجه گيري
منابع
ضمايم

بخشی از متن تحقیق :
چکيده :
در اين تحقيق آنچه به عنوان نمادها و نشانه هاي شهري مطرح مي شود ، در دو مفهوم مورد بررسي قرار مي گيرد :
1. شکل ؛ اين بخش شامل توصيف خصوصياتي از افراد و اشياء مي باشد که ما به عنوان ناظردرآن پديده ها مشاهده مي کنيم که بيشتر شامل خصوصيات ظاهري آن ها مي باشد.
2. کارکرد وکاربري ؛ اين بخش بدان معناست که در کنار مفهوم شکل و ظاهر پديده يا پديده ها ، مجموعه ي اين اشکال در کنار يکديگر معنايي را ايجاد مي کنند که نمي توان آن را جداي از اين شکل يا اشکال دانست ، بلکه به عبارتي مي توان گفت که روح و معناي جسم و ظاهر افراد و اشياء مي باشند .
در اين تحقيق مي خواهيم ببينيم که چه مواردي ( نمادها و نشانه هايي ) در شهرستان آستانه اشرفيه وجود دارند که نشان مي دهند محيطي که ما از آن صحبت مي کنيم يک شهر ا ست و بعد مي خواهيم بدانيم که اين عوامل با توجه به چه معيارهايي يا به عبارت بهتر با داشتن چه ويژگي هايي نشان از يک شهر شمالي (شهري که در شمال کشورايران قرار دارد با ويژگي هاي خاص اين منطقه) مي دهد ؟
البته آنچه در اين تحقيق آورده مي شود با تأکيد خاص بر چند نقطه ي مهم ( پل ، بازار فلکه ي کياشهر (ميدان جمهوري) ، حرم آقاسيد جلال الدين اشرف) درخيابان اصلي شهر مي باشد .
ميدان تحقيق ، شهرستان آستانه ي اشرفيه از شهرستان هاي استان گيلان مي باشد که در شرق استان قرار دارد .
مقدمه :
آنچه که از آن به عنوان انسان شناسي شهري صحبت مي کنيم ، «مطالعه بر انسان را با حرکت و بر اساس محوريت پديده ي « شهر» در دستور کارخود قرار مي دهد.» ( فکوهي ،1383 ، ص25)
در انسان شناسي شهري ما با دو مفهوم اصلي انسان و شهر و رابطه ي متقابل آن ها سرو کار داريم....