تحقیق جابجايي رسوبات عمود بر ساحل و پروفيل توسعه يافته

دانلود تحقیق با موضوع جابجايي رسوبات عمود بر ساحل و پروفيل توسعه يافته، در قالب Word و در 61 صفحه قابل ویرایش. بخشی از متن تحقیق : جابجائي رسوب در راستاي عمودي ساحل مهم است چون شكل ساحل وابسته به آن است. پروفيل يك ساحا ماسه اي به طور مداوم در حال تغيتحقیق جابجايي رسوبات عمود بر ساحل و پروفيل توسعه يافته|39020727|downlaod|جابجايي رسوبات , دانلود تحقیق جابجايي رسوبات , پاورپوینت جابجايي رسوبات , تحقیق در مورد جابجايي رسوبات , تحقیق درباره جابجايي رسوبات , تحقیق راجع به جابجايي رسوبات , تحقیق آماده جابجايي رسوبات , پاورپوینت در مورد جابجايي رسوبات , تحقیق در خصوص جابجاي,,,
مشخصات فایل مورد نظر در مورد تحقیق جابجايي رسوبات عمود بر ساحل و پروفيل توسعه يافته آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

دانلود تحقیق با موضوع جابجايي رسوبات عمود بر ساحل و پروفيل توسعه يافته،
در قالب Word و در 61 صفحه قابل ویرایش.


بخشی از متن تحقیق :
جابجائي رسوب در راستاي عمودي ساحل مهم است چون شكل ساحل وابسته به آن است. پروفيل يك ساحا ماسه اي به طور مداوم در حال تغيير است و ممكن است طي يك طوفان به طور اساسي تغيير كند. اصولاً نمي توان يك شبيه سازي پرجزئيات از انتقال رسوب امتداد ساحلي بدون داشتن يك مدل انتقال رسوب عمود بر ساحل و توسعه پروفيل عمود بر ساحل بدست آورد. مي توان گفت كه مدل توسعه پروفيل ساحل به يك مرحله نخواهد رسيد (Stage) مگر اينكه مدل انتقالي رسوب در ساحل طولاني و شبيه سازي برروي پروفيلهايي پايه ريزي شوند كه در طول پريود طوفان برداشت شوند.
به طور عمومي فرض مي شود كه موقعيت به صورت كاملي دو بعدي است و بدون هيچ جريان متوسط عمود بر ساحل است. اين موقعيت شرايط آزمايشگاهي را پددي مي آورد كه در يك فلوم موج معمولي با آن مواجهيم در طبيعت فرض جريان عمود بر ساحل ميانگين غيرواقعي است. انحراف كوچك از موقعيت يكنواخت كامل مي تواند به ناپادياري منجر شود و به يك سري از جريانهاي دايره اي و جريانهاي ريپ خاتمه پيدا كند.
با اين حال موقعيت دوبعدي به خاطر آنكه خوب دسته بندي شده است و به خاطر آنكه تمام مكانيسم ها در موقعيت جريان سه بعدي پيچيده آورده شوند داراي مزيت قابل ملاحظه اي هستند. موقعيت جريان عمود بر ساحل صفر از يك جريان متوسط قوي بسيار پيچيده است و اين به خاطر شركت دادن مكانيسم متفاوت بسيار زياد كه در انتقال رسوبات بدون امكان حذف كردن هيچ يك از آنها است. با يك جريالن قوي تاثير تنش برشي ميانگين براي جريان ميانگين و انتقال رذسوب قابل صرفنظر كردن است.
در ادامه مكانيسم انتقال رسوب عمود بر ساحل بيان مي شود و براي موقعيت هيا داخلي منطقه شكست و خارج منطقه شكست فرمولاسيون مدل انتقال رسوب در دو قسمت بيان مي شود: (a شرح هيدروديناميك هدف اصلي توزيع سرعت جريان متوسط بعلاوه تغييرات ويسكوزيته چرخشي و تنش برشي بستر (b توزيع انتقال رسوب و نتايج با رسوب...