پرسش نامه تاثير اتوماسیون بر نگهداری تعمیرات

auto;line-height:normal"> B Yekan;mso-ascii-font-family:Verdana;mso-fareast-font-family:Times New Roman; mso-hansi-font-family:Verdana;color:blue;background:whiپرسش نامه تاثير اتوماسیون بر نگهداری تعمیرات|39014898|downlaod|دانلود پرسش نامه , دانلود پرسش نامه اتوماسیون , دانلود پرسش نامه نگهداری و تعمیرات , دانلود پرسش نامه اتوماسیون نگهداری تعمیرات , دانلود پایان نامه ارشد مدیریت , دانلود پروژه کارشناسی ارشد مدیریت , اتوماسیون و نگهداری تعمیرات , نگهدار,,,
مشخصات فایل مورد نظر در مورد پرسش نامه تاثير اتوماسیون بر نگهداری تعمیرات آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

پرسشنامه تاثير اتوماسیون
بر نگهداری تعمیرات ( برگرفته شده از پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت : بررسي تاثير
سيستمهاي انفورماتيک درعملکرد شرکت تعمیرات )فایل اصلی پرسش نامه : DOCحجم فایل : 290KBتعداد کل صفحات
: 7 صفحه

این
پرسش نامه ازدو بخش تشکیل شده است .بخش اول حاوی 6
سوال عمومی برای تعیین وضعیت پاسخ دهندگان
از جنبه های مانند : سن ، سابقه ، تحصیلات ، تعداد فرزندان ، موقعیت
شغلی و نوع قرارداد تشکیل شده استبخش
دوم حاوی 26 سوال تخصصی در زمینه
اتوماسیون و نقش آن بر نگهداری وتعمیرات می باشد که جواب سوالات تستی و در طیف
لیکرت به شرح زیر می باشد :1-خيلي
زياد
£
2-زياد
£
3-تا حدودي
£ 4-کم£ 5-خيلي‌کم£

چکيده
پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت : بررسي تاثير سيستمهاي انفورماتيک درعملکرد شرکت
تعمیرات«سيستم‌هاي
انفورماتيک» و «سيستم‌هاي نگهداري و تعميرات» هر دو مفاهيمي هستند مهم و اساسي که
تحقيق بر روي هر يک و استفاده از ثمرات آن در پياده سازي و تحقق کامل ان دو در
مراکز صنعتي، سازمان‌ها و شرکت‌ها مي‌تواند بسيار راهگشا و مفيد باشد.اگر
چه هر يک از سيستم‌هاي فوق به تنهايي داراي اهميت بسيار و از سوي ديگر پيچيدگي‌هاي
خاصي نيز مي‌باشند وليکن مهم آن است که بتوان
با شناخت و احاطه کامل بر روي هر کدام بصورت جداگانه دست به ترکيب و
درآميختن اين دو با هم زد. بکارگيري هماهنگ و توامان سيستمهاي فو‌ق‌الذکر افزايش
در کارآيي و بهره‌وري فراواني را براي مجموعه بدنبال خواهد داشت.در
تحقيق انجام گرفته تمامي تلاش محقق بر آن است تا مفاهيم درست و کاملي از «سيستم‌هاي
انفورماتيک» و «سيستم‌هاي نگهداري و تعميرات» ارائه نموده و بدنبال آن تاثير اين
دو را بر يکديگر بيان نمايد.براي
دستيابي به اين هدف «شرکت تعميرات انتقال» که وظيفه نگهداري و تعميرات شبکه انتقال
نيروي منطقه مرکزي ايران را عهده‌دار مي‌باشد و «سيستم نگهداري و تعميرات» را
بعنوان مبناي اصلي کارکرد خود انتخاب نموده و سالها است که از اين سيستم استفاده
مي‌کند. بعنوان «جامعه مورد مطالعه» اين تحقيق برگزيده شده است. در ضمن با
بکارگيري توامان «سيستم‌هاي انفورماتيک» در اين شرکت فضاي مناسبي براي رسيدن به
هدف پژوهش بدست آمده است.در
ادامه با استفاده از روش «توصيفي ـ پيمايش» و پرسشنامه بعنوان ابزار تحقيق به
آزمون سئوالات تحقيق پرداخته و نتايج حاصل از آزمون‌ها را بدست آورديم.سپس
بررسي تاثير ايجاد شده بصورت تفصيل بيان شده است و وجوه مختلف اين تاثير نيز در
آزمونهاي مختلف اندازه‌گيري شده است.در
پايان ملاحظه مي‌شود که حاصل اين سنجش نشانگر تاثير مطلوب و بسزاي «سيستم‌هاي
انفورماتيک» بر روي عملکرد شرکت مي‌باشد.تاثيرگذاري
بيشتر «سيستم‌هاي انفورماتيک» بر روي عمليات «نگهداري» نسبت به «تعميرات» و رتبه‌بندي
تاثيرات در هر بخش و بالاخره جمع‌بندي نهايي که بيانگر حاصل اين پژوهش مي‌باشد، در
طول تحقيق به تفصيل ارائه مي‌گردد.