بررسی علل افت تحصیلی دانش آموزان

مقدمه: باید دانست که عوامل متعددی بر نگرش کودک ازخود و اعضای خانواده ی خود مؤثر است، از آن جمله می توان به عوامل اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی حاکم بر خانواده اشاربررسی علل افت تحصیلی دانش آموزان|39013307|downlaod|علل افت تحصیلی,تحقیق افت تحصیلی,پروژه افت تحصیلی,رونشناسی افت تحصیلی,پایان نامه در مورد افت تحصیلی,بررسی علل افت تحصیلی دانش آموزان,افت تحصیلی دانش آموزان,عوامل تاثیر گذار در افت تحصیلی ,راههاي جلوگيري از افت تحصيلي ,تحصيلات والدين ,بی سوا
مشخصات فایل مورد نظر در مورد بررسی علل افت تحصیلی دانش آموزان آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

مقدمه:
باید دانست که عوامل متعددی بر نگرش کودک ازخود و اعضای خانواده ی خود مؤثر است، از آن جمله می توان به عوامل اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی حاکم بر خانواده اشاره کرد که ارتباط مستقیم با سطح سواد و تحصیلات خانواده دارد. شخص باسواد امکان سلامت اقتصادی و تصمیم گیری بیشتری دارد و چنین انسانی نسبت به خود و فکر و فرهنگ جامعه بصیرت بیشتری دارد. سواد و تحصیلات، از دیدگاه اقتصادی، افراد را به‌سوی رشد و توسعه‌ي درونزاد و خلاق و هماهنگ با اجتماع و کشور هدایت می کند و از دیدگاه تخصصی، جامعه را موفق می سازد، افراد بزرگسال به عنوان عامل اساسی تولید، حتی با یک اصطلاح اقتصادی خاص که همان جمعیت فعال یا نیروی کار می باشد، مشخص می‌شوند.با توجه به آمار موجود، گسترش سواد کاهش رشد جمعیت و همچنین توسعه ی اقتصادی و اجتماعی و پیشرفت دانش و ... را تسهیل نموده است. تنها جوامعی توانسته‌اند مشکلات خود در زمینه های تغذیه، مسکن، پوشاک، بهداشت و آموزش را از میان بردارند که از سطح بالای سواد برخوردار باشند.بی سوادی، نه تنها پدیده ای قابل تأسف است، بلکه علامتی است در کنار علائم دیگر که نشان دهنده ی از خود بیگانگی مي‌باشد و منجر به عقب ماندگی می شود. این عقب ماندگی در تعلیم و تربیت، خود معلول شالوده های نامتناسب اقتصادی و اجتماعی است و رابطه ی مستقیم با فقر عمومی و کمبود وسايل کافی به ویژه نداشتن معلم و مدرسه است.
سواد و تحصیلات خانواده یکی از عوامل مهم پیشرفت بشر در جهان امروز است. پیشرفت تکنولوژی، صنعت، بهداشت و علوم مختلف مدیون این عامل مهم است.
بی سوادی در تمام ابعاد زندگی انسان می تواند تأثیر بسزایی داشته باشد، مخصوصاً در بهداشت، رشد اقتصادی، رشد فرهنگی، رشد و تربیت فرزندان، بی نظمی و ناهنجاری کودکان، رشد اشتغال و غیره مطالعات نشان داده است که هرچه آسیب های روانی بیشتر باشد، موقعیت اجتماعی شخص را پایین تر می آورد و عواملی چون فقر، بی کاری، تعداد فرزندان، اعتیاد، طلاق و ... که همه موجب پایین آمدن موقعیت اجتماعی و فرهنگی شخص می شود و آشفتگی ها یا آسیب های روانی را به وجود می آورد معمولاً افرادی که در سطح پایین اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، زندگی می کنند، سطح تحصیلات کمتری نسبت به افراد همسال خود دارند و میزان تحصیلات در این خانواده ها به شدت اُفت پیدا می کند.

فهرست:
مقدمه
چکیده
بیان مسئله
بي مهري و كم توجهي نظام آموزشي نسبت به درس علوم اجتماعي
بي توجهي نسبت به علوم اجتماعي در مدارس
بي توجهي نسبت به علوم اجتماعي در خانواده ها
علل و عوامل افت تحصیلی در درس تاریخ
علل و عوامل افت تحصیلی در درس تاریخ
پیشنهادها

عوامل مهم در افت تحصیلی دانش آموزان
نقش و تأثير والدين - خصوصاً سواد آنها – بر پيشرفت تحصيلي فرزندان
نقش مادران در یادگیری
نقش خانواده در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
نقش خانواده در تربیت دانش آموزان
ریشه بسیاری از افت تحصیلی ها در خانواده
ارتباط با مدرسه راهکاری مناسب
باورهاي والدين، موفقيّت فرزند
برنامه‌ريزي، راهي براي رسيدن به هدف
چند عامل مشخص که بر پيشرفت تحصيلي فرزند تاثير دارد
عوامل موثر در ترک تحصيل دانش آموزان
شيوه برگزاري امتحانات
عوامل تاثیر گذار در افت تحصیلی
راههاي جلوگيري از افت تحصيلي
نقش شغل والدین در افت تحصیلی فرزندان
سطح تحصیلات و فرهنگ خانواده
تحصيلات والدين
بی سوادی والدین
نقش تحصیلات والدین درپیشرفت تحصیلی دانش آموزان
تربیت فرزندان وباروری ثمربخش
تفاوت محیط زندگی دانش آموزان زرنگ یا پیشرفته با ضعیف
نتیجه گیری
پیشنهادات
نقش پدر در تربیت و آموزش فرزندان ، اهمیت و لزوم مشاوره خانواده
تعطیلات طولانی سبب افت تحصیلی دانش آموزان می شود
تعطیلات فرصت خوبی برای آموزش مهارت های اجتماعی است
نقش مدرسه و برنامه‌های آن در افت تحصیلی
مهارت های صحیح مطالعه
اظهارات نامناسب در حضور دانش آموزان
اعتماد به نفس دانش آموز خود را تقويت کنيد
نقش انگیزش درپیشرفت تحصیلی دانش آموزان ویادگیری آنها
تقویت کننده های مثبت به چهاردسته تقسیم می شوند
چگونه دانش آموزم را به درس علاقه مند کنم
یافته های عمده ی تحقیق
بحث و نتیجه گیری
به طور کل خلاصه نتايج
منابع