تحقیق بررسی تاثیر عوامل آموزشی بر افت تحصیلی دانش آموزان سال اول متوسطه پسران

چكيده: پژوهش حاضر با هدف بررسي تأثير عوامل آموزشي بر افت تحصيلي دانش آموزان سال اول متوسطه پسران ناحيه 2 شيراز از ديدگاه دبيران و دانش آموزان در سال تحصيلي 88- تحقیق بررسی تاثیر عوامل آموزشی بر افت تحصیلی دانش آموزان سال اول متوسطه پسران|39012418|downlaod|عوامل آموزشي,افت تحصيلي,دوره متوسطه,تحقیق در مورد افت تحصیلی,دانلود تحقیق درباره افت تحصیلی دانش آموزان,دانلود پروژه علل و عوامل افت تحصیلی,عوامل افت تحصیلی,مقاله در مورد افت تحصیلی,افت تحصیلی دانش آموزان متوسطه,دانش آموزان متوسطه,پایان نام
مشخصات فایل مورد نظر در مورد تحقیق بررسی تاثیر عوامل آموزشی بر افت تحصیلی دانش آموزان سال اول متوسطه پسران آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

چكيده:
پژوهش حاضر با هدف بررسي تأثير عوامل آموزشي بر افت تحصيلي دانش آموزان سال اول متوسطه پسران ناحيه 2 شيراز از ديدگاه دبيران و دانش آموزان در سال تحصيلي 88- 89، با جامعه آماري 2175 دانش آموز و 86 نفر دبير كه به روش توصيفي- پيمايشي و با استفاده از پرسشنامه اي با پايايي 87/0 آلفاي كرونباخ بر روي 261 نفر شامل (175 نفر دانش‌ آموز مردودي و 86 نفر دبير) كه به روش تصادفي ساده انتخاب شده بودند، انجام گرديد. عوامل آموزشي شامل روش تدريس، روش ارزشيابي، ويژگي هاي كتاب هاي درسي، عوامل سازماني مدرسه بوده است. داده هاي پژوهش با دو آزمون t تك متغيره و t دو گروه مستقل مورد بررسي قرار گرفته و نتايج حاصل حاكي از آن بود كه از نظر دبيران و دانش آموزان سال اول متوسطه عواملي مانند روش تدريس، نحوه ارزشيابي، ويژگي هاي كتاب هاي درسي و عوامل سازماني مدرسه در افت تحصيلي دانش آموزان مؤثرند، كه در اين ميان بين ديدگاه دبيران و دانش آموزان در زمينه عوامل آموزشی تفاوت وجود دارد.


فهرست:
مقـــدمه
علل و عوامل افت تحصیلی را می توان به دو دسته تقسیم نمود
پیشینه پژوهش
سؤال های پژوهشی
روش شناسی پژوهش
یافته های پژوهش
بحث و نتیجه گیری
پيشنهادات كاربردی
منابع