نقشه ی جهت شیب شهرستان ملکان

نقشه ی رستری جهت شیب شهرستان ملکان (واقع در استان آذربایجان شرقی) نقشه ی جهت، 8 جهت جغرافیایی 45 درجه ای به شرح زیر را نشان می دهد: شمال (0-22.5 درجه)، شمال شرقی (22.5 – 67.5)، شرقی (67.5-112.5)، جنوب شرقی (112.5-157.5)، جنوب (157.5 – 202.5)، جنوب غرنقشه ی جهت شیب شهرستان ملکان|39011118|downlaod|نقشه جهت شیب شهرستان ملکان,دانلود نقشه جهت شیب,دانلود نقشه رستری جهت شیب,نقشه رستری جهت شیب, نقشه جهت جغرافیایی شهرستان ملکان, جهت شیب شهرستان ملکان, نقشه رستری جهت شیب شهرستان ملکان, دانلود نقشه جهت شیب شهرستان ملکان
مشخصات فایل مورد نظر در مورد نقشه ی جهت شیب شهرستان ملکان آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

نقشه ی رستری جهت شیب شهرستان ملکان (واقع در استان آذربایجان شرقی)

نقشه ی جهت، 8 جهت جغرافیایی 45 درجه ای به شرح زیر را نشان می دهد:

شمال
(0-22.5 درجه)، شمال شرقی (22.5 – 67.5)، شرقی (67.5-112.5)، جنوب شرقی
(112.5-157.5)، جنوب (157.5 – 202.5)، جنوب غرب (202.5-247.5)، غرب
(247.5-292.5)، شمال غرب (292.5-337.5)، شمال (337.5-360).