نقشه ی جهت شیب شهرستان هریس

نقشه ی رستری جهت شیب شهرستان هریس (واقع در استان آذربایجان شرقی) نقشه ی جهت، 8 جهت جغرافیایی 45 درجه ای به شرح زیر را نشان می دهد: شمال (0-22.5 درجه)، شمال شرقی (22.5 – 67.5)، شرقی (67.5-112.5)، جنوب شرقی (112.5-157.5)، جنوب (157.5 – 202.5)، جنوب غربنقشه ی جهت شیب شهرستان هریس|39011112|downlaod|نقشه جهت شیب شهرستان هریس,دانلود نقشه جهت شیب,دانلود نقشه رستری جهت شیب,نقشه رستری جهت شیب, نقشه جهت جغرافیایی شهرستان هریس, جهت شیب شهرستان هریس, نقشه رستری جهت شیب شهرستان هریس, دانلود نقشه جهت شیب شهرستان هریس
مشخصات فایل مورد نظر در مورد نقشه ی جهت شیب شهرستان هریس آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

نقشه ی رستری جهت شیب شهرستان هریس (واقع در استان آذربایجان شرقی)

نقشه ی جهت، 8 جهت جغرافیایی 45 درجه ای به شرح زیر را نشان می دهد:

شمال
(0-22.5 درجه)، شمال شرقی (22.5 – 67.5)، شرقی (67.5-112.5)، جنوب شرقی
(112.5-157.5)، جنوب (157.5 – 202.5)، جنوب غرب (202.5-247.5)، غرب
(247.5-292.5)، شمال غرب (292.5-337.5)، شمال (337.5-360).