نقشه ی جهت شیب شهرستان سلماس

نقشه ی رستری جهت شیب شهرستان سلماس (واقع در استان آذربایجان غربی) نقشه ی جهت، 8 جهت جغرافیایی 45 درجه ای به شرح زیر را نشان می دهد: شمال (0-22.5 درجه)، شمال شرقی (22.5 – 67.5)، شرقی (67.5-112.5)، جنوب شرقی (112.5-157.5)، جنوب (157.5 – 202.5)، جنوب غرنقشه ی جهت شیب شهرستان سلماس|39011100|downlaod|نقشه جهت شیب شهرستان سلماس,دانلود نقشه جهت شیب,دانلود نقشه رستری جهت شیب,نقشه رستری جهت شیب, نقشه جهت جغرافیایی شهرستان سلماس, جهت شیب شهرستان سلماس, نقشه رستری جهت شیب شهرستان سلماس, دانلود نقشه جهت شیب شهرستان سلماس
مشخصات فایل مورد نظر در مورد نقشه ی جهت شیب شهرستان سلماس آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

نقشه ی رستری جهت شیب شهرستان سلماس (واقع در استان آذربایجان غربی)

نقشه ی جهت، 8 جهت جغرافیایی 45 درجه ای به شرح زیر را نشان می دهد:

شمال
(0-22.5 درجه)، شمال شرقی (22.5 – 67.5)، شرقی (67.5-112.5)، جنوب شرقی
(112.5-157.5)، جنوب (157.5 – 202.5)، جنوب غرب (202.5-247.5)، غرب
(247.5-292.5)، شمال غرب (292.5-337.5)، شمال (337.5-360).