نقشه ی جهت شیب شهرستان اشنویه

نقشه ی رستری جهت شیب شهرستان اشنویه (واقع در استان آذربایجان غربی) نقشه ی جهت، 8 جهت جغرافیایی 45 درجه ای به شرح زیر را نشان می دهد: شمال (0-22.5 درجه)، شمال شرقی (22.5 – 67.5)، شرقی (67.5-112.5)، جنوب شرقی (112.5-157.5)، جنوب (157.5 – 202.5)، جنوب غنقشه ی جهت شیب شهرستان اشنویه|39011098|downlaod|نقشه جهت شیب شهرستان اشنویه,دانلود نقشه جهت شیب,دانلود نقشه رستری جهت شیب,نقشه رستری جهت شیب, نقشه جهت جغرافیایی شهرستان اشنویه, جهت شیب شهرستان اشنویه, نقشه رستری جهت شیب شهرستان اشنویه, دانلود نقشه جهت شیب شهرستان اشنویه
مشخصات فایل مورد نظر در مورد نقشه ی جهت شیب شهرستان اشنویه آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

نقشه ی رستری جهت شیب شهرستان اشنویه (واقع در استان آذربایجان غربی)

نقشه ی جهت، 8 جهت جغرافیایی 45 درجه ای به شرح زیر را نشان می دهد:

شمال
(0-22.5 درجه)، شمال شرقی (22.5 – 67.5)، شرقی (67.5-112.5)، جنوب شرقی
(112.5-157.5)، جنوب (157.5 – 202.5)، جنوب غرب (202.5-247.5)، غرب
(247.5-292.5)، شمال غرب (292.5-337.5)، شمال (337.5-360).