نقشه ی جهت شیب شهرستان اصفهان

نقشه ی رستری جهت شیب شهرستان اصفهان (واقع در استان اصفهان) نقشه ی جهت، 8 جهت جغرافیایی 45 درجه ای به شرح زیر را نشان می دهد: شمال (0-22.5 درجه)، شمال شرقی (22.5 – 67.5)، شرقی (67.5-112.5)، جنوب شرقی (112.5-157.5)، جنوب (157.5 – 202.5)، جنوب غرب (202.نقشه ی جهت شیب شهرستان اصفهان|39010963|downlaod|نقشه جهت شیب شهرستان اصفهان,دانلود نقشه جهت شیب,دانلود نقشه رستری جهت شیب,نقشه رستری جهت شیب, نقشه جهت جغرافیایی شهرستان اصفهان, جهت شیب شهرستان اصفهان, نقشه رستری جهت شیب شهرستان اصفهان, دانلود نقشه جهت شیب شهرستان اصفهان
مشخصات فایل مورد نظر در مورد نقشه ی جهت شیب شهرستان اصفهان آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

نقشه ی رستری جهت شیب شهرستان اصفهان (واقع در استان اصفهان)

نقشه ی جهت، 8 جهت جغرافیایی 45 درجه ای به شرح زیر را نشان می دهد:

شمال
(0-22.5 درجه)، شمال شرقی (22.5 – 67.5)، شرقی (67.5-112.5)، جنوب شرقی
(112.5-157.5)، جنوب (157.5 – 202.5)، جنوب غرب (202.5-247.5)، غرب
(247.5-292.5)، شمال غرب (292.5-337.5)، شمال (337.5-360).