نقشه ی جهت شیب شهرستان شهرکرد

نقشه ی رستری جهت شیب شهرستان شهرکرد (واقع در استان چهارمحال و بختیاری) نقشه ی جهت، 8 جهت جغرافیایی 45 درجه ای به شرح زیر را نشان می دهد: شمال (0-22.5 درجه)، شمال شرقی (22.5 – 67.5)، شرقی (67.5-112.5)، جنوب شرقی (112.5-157.5)، جنوب (157.5 – 202.5)، جننقشه ی جهت شیب شهرستان شهرکرد|39010956|downlaod|نقشه جهت شیب شهرستان شهرکرد, نقشه جهت جغرافیایی شهرستان شهرکرد,دانلود نقشه جهت شیب,دانلود نقشه رستری جهت شیب,نقشه رستری جهت شیب, جهت شیب شهرستان شهرکرد, نقشه رستری جهت شیب شهرستان شهرکرد, دانلود نقشه جهت شیب شهرستان شهرکرد
مشخصات فایل مورد نظر در مورد نقشه ی جهت شیب شهرستان شهرکرد آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

نقشه ی رستری جهت شیب شهرستان شهرکرد (واقع در استان چهارمحال و بختیاری)

نقشه ی جهت، 8 جهت جغرافیایی 45 درجه ای به شرح زیر را نشان می دهد:

شمال
(0-22.5 درجه)، شمال شرقی (22.5 – 67.5)، شرقی (67.5-112.5)، جنوب شرقی
(112.5-157.5)، جنوب (157.5 – 202.5)، جنوب غرب (202.5-247.5)، غرب
(247.5-292.5)، شمال غرب (292.5-337.5)، شمال (337.5-360).