حل تحلیلی تمرین فصل دوم – سوال 160 استاتیک مریام(ویرایش ششم) در نرم افزار آباکیوس

embed"> B Nazanin" lang="AR-SA">نرم‌افزار آباکوس embed"> B Nazanin" lang="AR-SA">از جمله نرم‌افزاری‌های قدرتمند line-height:150%;font-family:B Nazanin;color:winحل تحلیلی تمرین فصل دوم – سوال 160 استاتیک مریام(ویرایش ششم) در نرم افزار آباکیوس|39008045|downlaod|حل تمرین استاتیک مریام در نرم افزار آباکیوس, مدلسازی تمرین استاتیک در آباکیوس, تحلیل تمرین استاتیک در آباکیوس,المان محدود, آباکوس,نرم افزار المان محدود, تنش فون میسز, مش بندی,درجات آزادی,بارگذاری,خصوصیات مکانیکی ماده,استاتیک مریام فصل دوم
مشخصات فایل مورد نظر در مورد حل تحلیلی تمرین فصل دوم – سوال 160 استاتیک مریام(ویرایش ششم) در نرم افزار آباکیوس آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.نرم‌افزار آباکوساز جمله نرم‌افزاری‌های قدرتمند مهندسی به کمک رایانه در
زمینه تحلیل به
روش اجزاء محدود (FEM) در بازار است.
اسم و نشان این نرم‌افزار از لغت
abacus در زبان انگلیسی به معنای چرتکه و
در زبان یونانی به معنای تخته پوشیده شده با
ماسه، گرفته شده‌است
.

این نرم‌افزار محصول شرکت فرانسوی داسو سیستمز می‌باشد.آباکوس قابلیت حل مسایل از یک تحلیل خطی ساده تا پیچیده‌ترین مدلسازی
غیر خطی را دارا می‌باشد. این نرم‌افزار دارای مجموعه المان‌های بسیار گسترده‌ای
می‌باشد که هر نوع هندسه‌ای را می‌توان توسط این المان‌ها مدل کرد. همچنین دارای
مدل‌های رفتاری بسیار زیادی است که در مدلسازی انواع مواد با خواص و رفتار گوناگون
نظیر فلزات، لاستیک‌ها، پلیمرها، کامپوزیت‌ها، بتن مسلح، فوم‌های فنری و نیز
شکننده و همچنین مصالحی ژئوتکنیکی نظیر خاک و سنگ، قابلیت بالایی را ممکن می‌سازد
. نظر به اینکه آباکوس یک ابزار مدلسازی عمومی و
گسترده می‌باشد، استفاده از آن تنها محدود به تحلیل مسائل
مکانیک جامدات (یعنی مسئله تنش - کرنش) نمی‌شود.
با استفاده از این نرم‌افزار می‌توان مسایل مختلفی نظیر انتقال حرارت، انتقال جرم،
تحلیل حرارتی اجزاء الکتریکی، اکوستیک، تراوش و پیزو الکتریک را مورد مطالعه قرار
داد
.

فهرست مطالبنرم‌افزار آباکوسمدلسازیمدل نهاییمشخص کردن محل بار گذاری و تکیه
گاهپارتیشن بندیپارتیشن بندی یاتاقان Aپارتشین بندی نیروی 400 Nپارتیشن نیروی 800 N و یاتاقان B --- مدل نهاییتعریف خواص مکانیکی فولاداختصاص سطح مقطع و خواص ایجاد شده
به قطعهمونتاژوارد کردن نوع تحلیلاعمال شرایط مرزیصفر کردن درجات آزادیاعمال بار 400 و 800 نیوتنوارد کردن گشتاور 200 نیوتن در مترالمان بندیتعیین نوع المانمش بندیحل مسئلهبزرگی بارهای تکیه گاهیمقدار RF1 بار عکس العمل x ، در یاتاقان Aمقدار RF2 بار عکس العمل y ، در یاتاقان Aمقدار RF3 بار عکس العمل z ، در یاتاقان Aمقدار بار عکس العمل ،در یاتاقان A