نقشه ی مدل رقومی ارتفاعی شهرستان ثلاث باباجانی

نقشه ی رستری ارتفاع شهرستان ثلاث باباجانی (واقع در استان کرمانشاه) - نقشه مدل رقومی ارتفاعی، یکی از مهم ترین نقشه های پایه می باشد که برای تهیه بسیاری از نقشه ها (شیب، جهت شیب، هم بارش، هم دما، سایه روشن و ...) استفاده می شود. - اندازه سلول ها: 0.000نقشه ی مدل رقومی ارتفاعی شهرستان ثلاث باباجانی|39007974|downlaod|لایه مدل رقومی ارتفاعی, نقشه رستری DEM, نقشه DEM, نقشه مدل رقومی ارتفاعی, نقشه DEM شهرستان ثلاث باباجانی, نقشه مدل رقومی ارتفاعی شهرستان ثلاث باباجانی, نقشه ی رستری ارتفاع شهرستان ثلاث باباجانی, استان کرمانشاه
مشخصات فایل مورد نظر در مورد نقشه ی مدل رقومی ارتفاعی شهرستان ثلاث باباجانی آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

نقشه ی رستری ارتفاع شهرستان ثلاث باباجانی (واقع در استان کرمانشاه)

- نقشه مدل رقومی ارتفاعی، یکی از مهم ترین نقشه های پایه می باشد که برای تهیه بسیاری از نقشه ها (شیب، جهت شیب، هم بارش، هم دما، سایه روشن و ...) استفاده می شود.

- اندازه سلول ها: 0.00083333333, 0.00083333333