نقشه ی مدل رقومی ارتفاعی شهرستان درگز

نقشه ی رستری ارتفاع شهرستان درگز (واقع در استان خراسان رضوی) - نقشه مدل رقومی ارتفاعی، یکی از مهم ترین نقشه های پایه می باشد که برای تهیه بسیاری از نقشه ها (شیب، جهت شیب، هم بارش، هم دما، سایه روشن و ...) استفاده می شود. - اندازه سلول ها: 0.000833333نقشه ی مدل رقومی ارتفاعی شهرستان درگز|39007904|downlaod|لایه مدل رقومی ارتفاعی, نقشه رستری DEM, نقشه DEM, نقشه مدل رقومی ارتفاعی, نقشه DEM شهرستان درگز, نقشه مدل رقومی ارتفاعی شهرستان درگز, نقشه ی رستری ارتفاع شهرستان درگز, استان خراسان رضوی
مشخصات فایل مورد نظر در مورد نقشه ی مدل رقومی ارتفاعی شهرستان درگز آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

نقشه ی رستری ارتفاع شهرستان درگز (واقع در استان خراسان رضوی)

- نقشه مدل رقومی ارتفاعی، یکی از مهم ترین نقشه های پایه می باشد که برای تهیه بسیاری از نقشه ها (شیب، جهت شیب، هم بارش، هم دما، سایه روشن و ...) استفاده می شود.
- اندازه سلول ها: 0.00083333333, 0.00083333333