پاورپوینت نگهداری و تعمیرات بهره ور جامع (TPM)

rtl;unicode-bidi:embed"> font-family:B Nazanin;mso-bidi-language:FA" lang="FA">فهرست مطالب: mso-bidi-language:FA"> rtl;unicode-bidi:embed"> font-family:B Nazaniپاورپوینت نگهداری و تعمیرات بهره ور جامع (TPM)|39007518|downlaod|فعاليت‌ TPM ,فعاليت‌هاي اساسي TPM ,دانلود پاورپوینت ,پاورپوینت TPM ,دانلود پاورپوینت ,پاورپوینت مکانیک ,پاورپوینت در مورد TPM ,پاورپوینت فعاليت‌هاي TPM ,پاورپوینت فعاليت‌هاي اساسي TPM TPM
مشخصات فایل مورد نظر در مورد پاورپوینت نگهداری و تعمیرات بهره ور جامع (TPM) آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.فهرست مطالب:مقدمهتاریخچه نگهداری و تعمیراتدوره نخست و BMدوره دوم و TPMدوره سوم و RCMفعاليت‌هاي اساسي TPMفعاليت اول، حذف ضايعات عمده ششگانهفعاليت دوم، نت برنامه ريزي شدهفعاليت سوم، نت خود كنترليفعاليت چهارم، مهندسي پيشگيريفعاليت پنجم، طراحي محصول با شيوه توليد آسانفعاليت ششم، آموزشتعريف نت خود كنترليفعاليت‌هايي كه به منظور جلوگيري از افت دستگاه
صورت مي‌گيرندفعاليت در جهت اندازه‌گيري افت دستگاهفعاليت‌هايي جهت جبران افت دستگاهبرنامه نت خودكنترلي داراي سه هدف مي‌باشداهميت نت خود كنترليتميز كاريروانكاريمحكم‌كاريكنترل دماعمليات اصلاحيبازرسيكاربري نت خود كنترليهفت مرحله گام به گام برنامه (AM)چرخه PDCAPDCA
كاربردي (سبك ژاپني)فصل دوم: اصول نگهداري بهره‌ور
جامع موفقتعهدهزینهفرهنگفصل سوم: اجراي نظام نگهداري بهره‌ور
جامعپاشیدن بذرهااثرفرهنگخط شروعاجزاي TPMمبناي عمليات اجراييطرح آزمايشينگهداي پيشگيرانهنگهداري پيش‌بيني شدهسيستم كامپيوتري مديريت نگهداريبهبود مستمرشركت هارلي ـ ديويدسون چگونه TPM را اجرا كرد؟نمونه برگه برنامه زمان بندی
بازدیدهای دوره ای ماشین آلاتنمونه برگه سرویس روزانه ماشین
آلاتنمونه برگه شناسنامه قالبنمونه برگه شناسنامه ماشین آلاتنمونه برگه تذکر/ توقف به تولیدنمونه برگه تصدیق راه اندازیهانمونه برگه تنظیم و تصدیق روزانه
راه اندازی ها