تحقیق بررسي تنش آستانه اي برروي فلزات و آلياژها

مشخصات فایل: قالب بندی: فایل word و قابل ویرایش تعداد صفحات: 150 بخشی از متن تحقیق: چکيده : بررسي ماهيت تنش آستانه اي،روش هاي اندازه گيري تئوري وعملي ،عوامل موثر وچگونگي محاسبه تنش آستانه اي از جمله مسايل مهمي است که کمتردرمقالات به آن اشاره شده است.تحقیق بررسي تنش آستانه اي برروي فلزات و آلياژها|35016192|downlaod|تنـش آسـتانه اي بر روي فلزات, تحقیق در مورد تنـش آسـتانه اي بر روي فلزات, دانلود تحقیق تنـش آسـتانه اي بر روي فلزات, دانلود رایگان تحقیق تنـش آسـتانه اي بر روي فلزات, پروژه تنـش آسـتانه اي بر روي فلزات, مقاله تنـش آسـتانه اي بر روي فلزات, مقاله,,,
مشخصات فایل مورد نظر در مورد تحقیق بررسي تنش آستانه اي برروي فلزات و آلياژها آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

مشخصات فایل:

قالب بندی: فایل word و قابل ویرایش
تعداد صفحات: 150


بخشی از متن تحقیق:
چکيده :

بررسي
ماهيت تنش آستانه اي،روش هاي اندازه گيري تئوري وعملي ،عوامل موثر وچگونگي
محاسبه تنش آستانه اي از جمله مسايل مهمي است که کمتردرمقالات به آن اشاره
شده است.هرچند مقالات ومنابع مرتبط با تنش آستانه اي بسيارمحدود است ليک
در اين پروژه سعي گرديده تا حدودي با اين مبحث آشنا شويم .
آنچه در
مورد تنش آستانه اي به نظر مي رسد اين مطلب است که با خزش ارتباطي نزديک
داشته ومي توان با استفاده از نمودارهاي خزش آن را تحليل کرد.
در واقع
مي¬توان گفت تنش آستانه اي به دليل اندر کنش نابجايي ها با ذرات واثر
متقابل آنها برهم ايجاد مي شود.به بيان ديگر عدم تقارن نيروي صعود ناشي از
عدم تقارن شبکه علت اصلي پيدايش تنش آستانه اي است. اين تنش را مي توان با
استفاده از روش برونيابي برروي نمودار تنش- کرنش ويا باروابط موجود بدست
آورد. از جمله پارامترهاي موثر بر آن دما مي باشد که با افزايش آن تنش
آستانه اي بشدت افت مي کند ...


فهرست مطالب

چکيده
فصل اول :مقدمه
1- مقدمه
1-1- فولادهاي كم آلياژي
1-1-1- اثرات افزودني هاي ميکروآلياژ کننده
1-1-2- انواع گوناگون فولادهاي فريت – پرليت ميکروآلياژ
1-1-2-1-فولادهاي ميکروآلياژ شده واناديوم
1-1-2-2-فولادهاي ميکروآلياژ شده نيوبيوم
1-1-2-3-فولادهاي ميکروآلياژ شده واناديوم – نيوبيوم
1-1-2-4- فولادهاي موليبدن – نيوبيوم
1-1-2-5-فولادهاي ميکروآلياژ شده واناديوم – نيتروژن
1-1-2-6-فولادهاي ميکروآلياژ شده تيتانيوم
1-1-2-7-فولادهاي ميکروآلياژ شده نيوبيوم – تيتانيوم
1-2-نکته
فصل دوم :مروري بر منابع
2-1- معرفي معادلات خزش
2-2- بررسي تنش آستانه اي در آلياژAl-0/03wt%Sc
2-3_ بررسي تنش آستانه اي در آلومينيوم 5083 اصلاحي
2-3-1- وابستگي سرعت کرنش حالت پايدار به تنش
2-3-2- وابستگي تنش در حالت پايدار به دما
2-3-3- مشاهده ريزساختار
2-3-4- آزمايش وجود تنش آستانه‌اي
2-3-5- منشا تنش آستانه‌اي
2-3-6- انرژي فعالسازي واقعي
2-3-7- نتايج
2-4- بررسي تش آستانه اي در کامپوزيت 5% حجمي Al 2124-Sic
2-4-1- ماده آزمايش
2-4-1-1- آزمايش مکانيکي
2-4-1-2- آزمايش ريزساختار
2-4-2- منحني‌هاي خزش
2-4-3- آزمايش‌هاي سرعت کرنش ثابت
2-4-4- وابستگي سرعت خزش حداقل به تنش در دماهاي مختلف
2-4-5- وابستگي سرعت خزش حالت پايدار به دما
2-4-6- تفسير رفتار خزش به صورت يک تنش آستانه‌اي
2-4-7- منشأ تنش آستانه‌اي
2-5- بررسي تنش آستانه اي درکامپوزيتAl–6Mg–1Sc–1Zr–10 vol.% SiCp
2-5-1 - وابستگي تنش آستانه‌اي به دما
2-5-2- نتايج
2-6-بررسي تنش آستانه اي براي خاصيت فوق خميري درآلياژهاي Al-Mg-Zn
2-7-بررسي تنش آستا نه اي در سوپرپلاستيک
2-7-1- توضيحات ابتدايي براي ناحيه I
2-7-2- پيشرفت‌هاي تفسير ناحيه I
2-7-3- تنش آستانه‌اي تحت ناخالصي
2-7-4- نتايج
2-8- روشهاي اندازه گيري تنش آستانه اي
2 -8-1-روش عملي با استفاده از آزمايش خزش
2-8-2-روش تئوري با استفاده از مدلهاي موجود
2-9-اثر دما برتنش آستانه اي
2-10-اثر تاريخچه بارگذاري برروي تنش آستانه اي
فصل سوم : نتيجه گيري
3-1-نتيجه گيري
3-2-پيشنهاد
منابع