گزارش کارآموزی نقش سيستم اگزوز در خودروها

گزارش کارآموزی نقش سيستم اگزوز در خودروها در زیر به مختصری ازعناوین و چکیده آنچه شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است : سيستم اگزوز در خودرو به واقع قسمگزارش کارآموزی نقش سيستم اگزوز در خودروها|35005998|downlaod|کارآموزی سيستم اگزوز در خودرو,گزارش کارآموزی سيستم اگزوز در خودرو,کارورزی سيستم اگزوز در خودرو,دانلود کارآموزی سيستم اگزوز در خودرو,دانلود گزارش کارآموزی سيستم اگزوز در خودرو,دانلود گزارش کار سيستم اگزوز در خودرو,خرید گزارش کارآموزی سيستم اگزوز,,,
مشخصات فایل مورد نظر در مورد گزارش کارآموزی نقش سيستم اگزوز در خودروها آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

گزارش کارآموزی نقش سيستم اگزوز در خودروها

در زیر به مختصری ازعناوین و چکیده آنچه شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است :
سيستم اگزوز در خودرو به واقع قسمتي از موتور است كه پس از انجام عمل دم توسط سيستم سوخت رساني در كاربراتور ويا انژكتور ،عمل بازدم موتور توسط اين سيستم انجام مي پذيرد ومكانيزمي است كه در محل خروجي دود از منيفولدموتور استقرار يافته تاضمن استهلاك امواج صوتي وكاهش دسيبل صداي خروجي از موتوردرحد استانداردهاي مجاز شنوايي انسان، حرارت ناشي از احتراق در موتور را نيز به خارج از اتاق سرنشينان انتقال ميدهد،ضمن آنكه با عبور گازهاي آلاينده محيط زيست از لايه هاي محفظه زنبوري مبدلهاي كاتاليست كانورتور با افزايش سطح تماس وتسريع در واكنشهاي شيميايي ،گازهاي سمي وآلاينده اصلي محيط زيست نظيرمنواكسيد كربن وهيدروكربنهاي نسوخته را به دي اكسيد كربن وآب كه مواد سازگار ومورد نياز طبيعتند تبديل ميكند.
بدين منظور است كه توليد وعرضه يك اگزوز برتر كه مبتني بر دانش وطراحي علمي، ضمن كاهش آلودگيهاي صوتي ودسيبل صدا در حد شنوايي مجاز وكاهش وانتقال حرارت ناشي از احتراق در موتور. سازگاري با محيط زيست وكاهش آلودگيهاي تنفسي،با ايجاد فشار برگشت مناسب بر شرايط عملكردي موتور ومصرف بهينه سوخت نيز اثر گذارده وضمن فراهم آوردن شرايط احتراق كامل در موتورخودرو ،كاهش مصرف سوخت و صرفه جوييهاي ارزي و اقتصادي زيادي را نيز نصيب كشور مينمايد.
توليد كاتاليست كانورتوردر شركت اگزوز خودرو خراسان
شركت اگزوزخودروخراسان در راستاي طرح هاي توسعه اي خود اقدامات فراواني درخصوص دستيابي به تكنولوژي كاتاليست كانورتور انجام داده است ، و در چهار چوب فعاليت هاي زيست محيطي و ارتقاء كيفي تكنولوژي اگزوز به موضوع كاتاليست به عنوان يكي از عوامل بسيار موثر دركاهش و كنترل گازهاي آلاينده توجه وافري مبذول داشته است .


این فایل شامل : صفحه نخست ، فهرست مطالب و متن اصلی می باشد که با فرمت ( word ) در اختیار شما قرار می گیرد.
(فایل قابل ویرایش است )
تعداد صفحات : 30