نقشه ی مدل رقومی ارتفاعی شهرستان شاهرود

دانلود نقشه مدل رقومی ارتفاعی شهرستان شاهرود، توضیحات: - این فایل شامل نقشه رستری ارتفاع شهرستان شاهرود (واقع در استان سمنان) می باشد. - نقشه مدل رقومی ارتفاعی یا DEM، نوعی لایه رستری است که پیکسل های آن حاوی بعد ارتفاعی هستند. - نقشه مدل رقومی ارتفانقشه ی مدل رقومی ارتفاعی شهرستان شاهرود|34010337|downlaod|لایه مدل رقومی ارتفاعی شاهرود,نقشه رستری DEM شاهرود,نقشه DEM شاهرود,نقشه مدل رقومی ارتفاعی شاهرود,نقشه DEM شهرستان شاهرود,نقشه مدل رقومی ارتفاعی شهرستان شاهرود,نقشه رستری ارتفاع شهرستان شاهرود,استان سمنان
مشخصات فایل مورد نظر در مورد نقشه ی مدل رقومی ارتفاعی شهرستان شاهرود آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

دانلود نقشه مدل رقومی ارتفاعی شهرستان شاهرود،توضیحات:
- این فایل شامل نقشه رستری ارتفاع شهرستان شاهرود (واقع در استان سمنان) می باشد.

- نقشه مدل رقومی ارتفاعی یا DEM، نوعی لایه رستری است که پیکسل های آن حاوی بعد ارتفاعی هستند.

- نقشه مدل رقومی ارتفاعی، یکی از مهم ترین نقشه های پایه می باشد که برای تهیه بسیاری از نقشه ها (شیب، جهت شیب، هم بارش، هم دما، سایه روشن و ...) استفاده می شود.

- اندازه سلول ها: 0.00083333333, 0.00083333333