نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان شهریار (واقع در استان تهران)

دانلود نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان شهریار (واقع در استان تهران)، توضیحات: - نقشه مدل رقومی ارتفاعی شهرستان شهریار. نقشه مدل رقومی ارتفاعی یا DEM، نوعی لایه رستری است که پیکسل های آن حاوی بعد ارتفاعی هستند. - نقشه مدل رقومی ارتفاعی، یکی از مهنقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان شهریار (واقع در استان تهران)|34008733|downlaod|لایه مدل رقومی ارتفاعی شهریار,نقشه رستری DEM شهریار,نقشه DEM شهریار,نقشه مدل رقومی ارتفاعی شهریار,نقشه رایگان DEM شهریار,مدل رقومی ارتفاعی رایگان شهریار,نقشه DEM شهرستان شهریار,نقشه مدل رقومی ارتفاعی شهرستان شهریار,استان تهران
مشخصات فایل مورد نظر در مورد نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان شهریار (واقع در استان تهران) آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

دانلود نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان شهریار (واقع در استان تهران)،توضیحات:

- نقشه مدل رقومی ارتفاعی شهرستان شهریار. نقشه مدل رقومی ارتفاعی یا DEM، نوعی لایه رستری است که پیکسل های آن حاوی بعد ارتفاعی هستند.

- نقشه مدل رقومی ارتفاعی، یکی از مهم ترین نقشه های پایه می باشد که برای تهیه بسیاری از نقشه ها (شیب، جهت شیب، هم بارش، هم دما، سایه روشن و ...) استفاده می شود.

- اندازه سلول ها: 0.00083333333, 0.00083333333