شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان مانه و سملقان (واقع در استان خراسان شمالی)

دانلود شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان مانه و سملقان (واقع در استان خراسان شمالی)، توضیحات: این شیپ فایل در محیط نرم افزار GIS قابل ویرایش و قابل نمایش می باشد. در جدول توصیفی این شیپ فایل موارد زیر موجود است: - نام شهرستان - مرکز شهرستان - مساحت شهرستشیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان مانه و سملقان (واقع در استان خراسان شمالی)|34008123|downlaod|نقشه محدوده سیاسی شهرستان مانه و سملقان,شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان مانه و سملقان,شیپ فایل محدوده سیاسی مانه و سملقان,نقشه محدوده سیاسی مانه و سملقان,نقشه مرز شهرستان مانه و سملقان,شیپ فایل مرز شهرستان مانه و سملقان
مشخصات فایل مورد نظر در مورد شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان مانه و سملقان (واقع در استان خراسان شمالی) آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

دانلود شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان مانه و سملقان (واقع در استان خراسان شمالی)،توضیحات:
این شیپ فایل در محیط نرم افزار GIS قابل ویرایش و قابل نمایش می باشد.


در جدول توصیفی این شیپ فایل موارد زیر موجود است:
- نام شهرستان
- مرکز شهرستان
- مساحت شهرستان به کیلومتر
- محیط شهرستان به کیلومتر- مساحت شهرستان به هکتار