شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان کرج (واقع در استان البرز)

دانلود شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان کرج (واقع در استان البرز)، توضیحات: این شیپ فایل در محیط نرم افزار GIS قابل ویرایش و قابل نمایش می باشد. در جدول توصیفی این شیپ فایل موارد زیر موجود است: - نام شهرستان - مرکز شهرستان - مساحت شهرستان به کیلومتر - مشیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان کرج (واقع در استان البرز)|34007157|downlaod|نقشه محدوده سیاسی شهرستان کرج,شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان کرج,شیپ فایل محدوده سیاسی کرج,نقشه محدوده سیاسی کرج,نقشه مرز شهرستان کرج,شیپ فایل مرز شهرستان کرج,شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان کرج
مشخصات فایل مورد نظر در مورد شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان کرج (واقع در استان البرز) آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

دانلود شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان کرج (واقع در استان البرز)،توضیحات:

این شیپ فایل در محیط نرم افزار GIS قابل ویرایش و قابل نمایش می باشد.


در جدول توصیفی این شیپ فایل موارد زیر موجود است:
- نام شهرستان
- مرکز شهرستان
- مساحت شهرستان به کیلومتر
- محیط شهرستان به کیلومتر
- مساحت شهرستان به هکتار