نقشه ی رستری جهت شیب شهرستان جلفا (واقع در استان آذربایجان شرقی)

دانلود نقشه رستری جهت شیب شهرستان جلفا (واقع در استان آذربایجان شرقی)، این فایل شامل نقشه جهت شیب شهرستان جلفا ، به صورت رستری می باشد. توضیحات: نقشه جهت، 8 جهت جغرافیایی 45 درجه ای به شرح زیر را نشان می دهد:شمال (0-22.5 درجه)شمال شرقی (22.5 -67.5)شرنقشه ی رستری جهت شیب شهرستان جلفا (واقع در استان آذربایجان شرقی)|34006179|downlaod|نقشه جهت شیب,نقشه جهت جغرافیایی,نقشه جهت شیب جلفا,جهت شیب جلفا,نقشه جهت شیب شهرستان جلفا,نقشه رستری جهت شیب جلفا,دانلود نقشه جهت شیب جلفا,نقشه جهت شیب استان آذربایجان شرقی,نقشه جهت شیب شهرستان جلفا,نقشه جهت شیب استان آذربایجان شرقی
مشخصات فایل مورد نظر در مورد نقشه ی رستری جهت شیب شهرستان جلفا (واقع در استان آذربایجان شرقی) آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

دانلود نقشه رستری جهت شیب شهرستان جلفا (واقع در استان آذربایجان شرقی)،


این فایل شامل نقشه جهت شیب شهرستان جلفا، به صورت رستری می باشد.


توضیحات:نقشه جهت، 8 جهت جغرافیایی 45 درجه ای به شرح زیر را نشان می دهد:شمال (0-22.5 درجه)شمال شرقی (22.5 -67.5)شرقی (67.5 -112.5)جنوب شرقی (112.5 -157.5)جنوب (157.5 -202.5)جنوب غرب (202.5 -247.5)غرب (247.5 -292.5)شمال غرب (292.5 -337.5)شمال (337.5 -360)