طرح درس در ساحل دجله هدیه های آسمان پنجم ابتدایی

معرفی طرح درس : نام کتاب درسی: هدیه های آسمان پایه تحصیلی: پنجم ابتدایی موضوع درس: در ساحل دجله اهداف : اهداف کلی : آشنایی با امام دهم شیعیان اهداف جزیی و رفتارطرح درس در ساحل دجله هدیه های آسمان پنجم ابتدایی|32040354|downlaod|طرح درس در ساحل دجله هدیه های آسمان پنجم ابتدایی
مشخصات فایل مورد نظر در مورد طرح درس در ساحل دجله هدیه های آسمان پنجم ابتدایی آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

معرفی طرح درس :

نام کتاب درسی: هدیه های آسمانپایه تحصیلی: پنجم ابتداییموضوع درس: در ساحل دجلهاهداف :اهداف کلی : آشنایی با امام دهم شیعیاناهداف جزیی و رفتاری :آشنایی با امام هادی به عنوان امام دهم شیعیاناحساس علاقه به امام هادی علیه السلام و اعمال و رفتار ایشانتلاش برای الگو گرفتن از زندگی و اعمال و رفتار امام هادیآشنایی با پیام قرآنیانتظاراتانتظار می رود امام دهم را بشناسدانتظار می رود از اعمال و رفتار امام هادی چند مورد بیان کندپیام قرآنی را می خواند و مفهوم آن را درک می کندفایل بصورت ورد و قابل ویرایش – تعداد صفحات : دو صفحه