طرح درس هدیه های آسمانی ششم درس بهترین راهنمایان

معرفی : نام کتاب درسی: هدیه های اسمان پایه تحصیلی: ششم ابتدایی موضوع درس: بهترین راهنمایان اهداف : آشنایی فراگیران با پیامبران و امامان به عنوان بهترین راهنمایاطرح درس هدیه های آسمانی ششم درس بهترین راهنمایان|32040201|downlaod|طرح درس هدیه های آسمانی ششم درس بهترین راهنمایان
مشخصات فایل مورد نظر در مورد طرح درس هدیه های آسمانی ششم درس بهترین راهنمایان آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

معرفی :

نام کتاب درسی: هدیه های اسمان پایه تحصیلی: ششم ابتدایی موضوع درس: بهترین راهنمایاناهداف :آشنایی فراگیران با پیامبران و امامان به عنوان بهترین راهنمایان1-آگاهی فراگیران نسبت به پیامبران الهی2-آشنا شدن دانش آموزان باامامان (ع)3- آشنای فراگیران با اولین پیامبر خداوند4- آشنای فراگیران با آخرین پیامبر خداوند5-آشنای فراگیران و فهمیدن ودرک کردن معنا و مفهوم معجزه6-آشنای فراگیرا با پیامبران الو العزم7-آشنای فراگیران با دومین اصل دین مبین اسلام– فایل بصورت ورد و قابل ویرایش – تعداد صفحات :چهار صفحه