بررسي رابطه بين اختلالات رواني و مکانيزمهاي دفاعي در دانشجويان

تحقیق حاضر با عنوان از سری تحقیق های رشته روانشناسی میباشد. این تحقیق با گرایش روانشناسی عمومی در 150 صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق آماده چاپ و پرینت جهت استفاده دانشجویان می باشد. ============بررسي رابطه بين اختلالات رواني و مکانيزمهاي دفاعي در دانشجويان|32010970|downlaod|بررسي رابطه بين اختلالات رواني و مکانيزمهاي دفاعي در دانشجويان,تعریف اختلال روانی,درمان اختلالات روانی,اختلالات روانی چیست,انواع اختلالات شخصیتی,کتاب مکانیزم های دفاعی فروید,مکانیسم های دفاعی pdf,مکانیسم دفاعی فرافکنی,مکانیسم های دفاعی از دید
مشخصات فایل مورد نظر در مورد بررسي رابطه بين اختلالات رواني و مکانيزمهاي دفاعي در دانشجويان آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.تحقیق حاضر با عنوان از سری تحقیق های رشته روانشناسی
میباشد. این تحقیق با گرایش روانشناسی عمومی در 150 صفحه با فرمت Word
(قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق
آماده چاپ و پرینت جهت
استفاده دانشجویان می باشد.

===================================================================================
تمامی
فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده
کردید و یا مالک پروژه ای بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با
ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود.
neginfile.ir@gmail.com info@neginfile.ir
===================================================================================

قسمتهایی کوتاه از متن:

چکیده
هدف پژوهش حاضر ، بررسی رابطه بین اختلالات روانی و مکانیزمهای دفاعی در دانشجویان دانشگاه پیام نور تربت جام می باشد. طرح پژوهش همبستگی ونمونه پژوهش را همان جامعه آماری یعنی دانشجویان دانشگاه پیام نور تربت جام تشکیل می دهد که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند.
ابزار تحقیق ، پرسش نامه اختلالات روانی SCI- 90- R و پرسشنامه سبک های دفاعی DSQ- 40 بود به منظور تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیر سون استفاده گردید . نتایج پژوهش نشان داد:

مقدمه
اختلال رواني.. عبارت است از «نشانگان يا الگوي رفتاري يا رواني كه اهميت باليني دارد و در فرد يافت مي شود و با پريشاني فعلي (مثل نشانه اي عذاب آور) يا معلوليت (يعني، اختلال در يك يا چند زمينه ي مهم عملكرد) يا با افزايش قابل ملاحظه ي خطر مرگ، درد، معلوليت، يا از دست دادن آزادي ارتباط دارد. به علاوه، اين نشانگان يا الگو نبايد صرفاً پاسخي قابل پيش بيني و از لحاظ فرهنگي تائيد شده به رويدادي خاص، مثل مرگ فرد عزيز، باشد» (انجمن روان پزشكي آمريكا، 2000، ص XXXi). اصطلاح اختلال هاي رواني براي كل اقدام تشخيص و درمان، اهميت زيادي دارد. اجازه دهيد به تعريف ارائه شده در DSM-IV-TR و اشارات آن، نگاه دقيق تري بياندازيم.
اختلال رواني، «اهميت باليني» دارد. DSM-IV-TR براي هر اختلال، مدتي را مشخص مي كند كه طي آن، نشانه ها براي تشخيص اختلال بايد وجود داشته باشند. بنابراين، فكر يا خلق زودگذر، رفتار گاه و بي گاه عجيب، يا احساس زودگذر بي ثباتي يا سردرگمي، اختلال رواني را تشكيل نمي دهند. شايد بتوانيد به زماني فكر كنيد كه بعد از رويدادي ناراحت كننده در زندگي تان، احساس كرديد از لحاظ هيجاني آشفته هستيد. اينگونه تجربيات شايع هستند و اختلال رواني محسوب نمي شوند، مگر اينكه به قدري شديد باشد كه عواقب جدي به بار آورند. براي اينكه اختلالي «اهميت باليني» داشته باشد بايد براي مدتي پيوسته وجود داشته و به قدر كافي موثر باشد كه زندگي فرد به نحو چشمگيري تحت تاثير قرار گيرد.

فهرست مطالب
چکیده:
فصل اول : مقدمه
مقدمه
بیان مسئله
اهمیت و ضرورت مسئله
اهداف پژوهش
سوالات اصلی پژوهش
سوالات كلي
سوالات اختصاصی
متغیرهای پژوهش :
تعاریف عملیاتی متغییرها :
تعاریف نظری متغییرها :

فصل دوم : پیشینه ی پژوهش
اختلال هاي رواني
1-1پيش زمينه تاريخي
ماقبل تاريخ و ارواح شيطاني
يونان باستان و توجيهات پزشكي
قرون وسطي و ديوشناسي
عصر خردگرايي و درمان مبتني بر اصول اخلاقي
عصر جديد و بيماري رواني
1-2ملاك هاي تعريف نابهنجاري
چشم اندازهاي تاريخي رفتار غيرعادي
ديدگاه هاي روانشناختي در مقابل ديدگاه هاي عضوي
زمينه فراهم است
ملاك هاي قانوني
ملاك هاي آماري
ملاك هاي انحراف از هنجار
ملاك هاي بهداشت رواني
ملاك هاي اجتماعي و روان شناختي
چهار مباحثه
ملاك هاي بيماري رواني
1-3رويكردها/ الگوها
الگوي پزشكي (يا زيست – شيميايي)
الگوي روان پويشي
الگوی رفتاری
الگوی شناختی
الگوی ساختارگرای اجتماعی
الگوی انسان گرا/ وجودگرا
رویکرد تکاملی
الگوی نظام های خانوادگی
الگوی اجتماعی- فرهنگی
الگوی فمینیستی (برابری طلبی زنان)
رویکرد التقاطی
دیدگاه زیست شناختی
دیدگاه روان پویشی
ديدگاه يادگيري
ديدگاه شناختي
ديدگاه انسان گرايي- هستي گرايي
ديدگاه اجتماعي
ارزش رويكرد تعاملي
ديدگاه روان پويشي
4- راهنماي تشخيص و طبقه بندي
راهنماي تشخيصي و آماري اختلالات رواني (DSM)
رويكرد طبقه بندي
سيستم چندمحوري
پنج محور DSM-IV-TR
محور I: اختلال هاي باليني
محور II: اختلال هاي شخصيت و عقب ماندگي ذهني
محور III:بيماري هاي جسماني:
محور IV: مشكلات رواني- اجتماعي و محيطي
محور V: ارزيابي كلي عملكرد
اختلال های خُلقی
اسكيزوفرني و اختلال هاي مربوط
اختلال هاي شخصيت
اختلال هاي مرتبط با رشد
اختلال هاي مرتبط با پيري و شناختي
اختلالهاي مرتبط با مواد
اختلال هاي خوردن و اختلال هاي كنترل تكانه
تجربه انسان در مورد اختلال هاي دوراني
تأثير اختلال هاي رواني بر فرد: داغ و پريشاني
تاثير اختلال رواني بر خانواده
تأثير اختلال رواني بر جامعه
2-مکانیسم ها و سبک های دفاعی
2-1مکانیسم های دفاعی Defence mechanism (تعریف و کاربرد)
مكانيسم ها و سبك هاي دفاعي
مكانيزم هاي دفاعي
طبقات و نمونه هاي مكانيزم هاي دفاعي
2-2نظریه ها و طبقه بندی های مختلف مکانیسم های دفاعی
دفاع های نارسیستیک
دفاع های نابالغ
دفاع های نوروزی
دفاع های سالم
طبقه بندی راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی (DSM-IV)
پژوهش های انجام شده در داخل و خارج ایران

فصل سوم : روش پژوهش
ابزار پژوهش :
معرفي ابزار پژوهش
پرسشنامه SCL-90-R
سوالات اضافي
پايايي آزمون:
شیوه اجرا و نمره گذاری
. پرسشنامه سبك هاي دفاعي (DSQ)
روش اجرا و گرداوری داده ها و نمره گذاری
روش تجزیه و تحلیل اطلاعات:

فصل چهارم : یافته های پژوهش

فصل پنجم : بحث
مقدمه
الف) بحث: