بررسی تأثير سودآوري و پراكندگي مالكيت بر ميزان افشاي اختياري

تحقیق حاضر با عنوان از سری تحقیق های رشته حسابداری میباشد. این تحقیق در 127 صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق آماده چاپ و پرینت جهت استفاده دانشجویان می باشد. ======================================بررسی تأثير سودآوري و پراكندگي مالكيت بر ميزان افشاي اختياري|32010964|downlaod|بررسی تأثير سودآوري و پراكندگي مالكيت بر ميزان افشاي اختياري,مبانی نظری افشا در حسابداری,رعایت انصاف در افشای اطلاعات,جایگاه افشا در بازار سرمایه,مفهوم و مبانی نظری افشای اختیاری,ساختار مالکیت,سودآوری و نقش آن در افشای اختیاری
مشخصات فایل مورد نظر در مورد بررسی تأثير سودآوري و پراكندگي مالكيت بر ميزان افشاي اختياري آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.تحقیق حاضر با عنوان از سری تحقیق های رشته حسابداری
میباشد. این تحقیق در 127 صفحه با فرمت Word
(قابل ویرایش)
در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق
آماده چاپ و پرینت جهت
استفاده دانشجویان می باشد.

===================================================================================
تمامی
فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده
کردید و یا مالک پروژه ای بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با
ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود.
neginfile.ir@gmail.com
info@neginfile.ir

===================================================================================

قسمتهایی کوتاه از متن:

چکیده
در سال هاي اخير تقاضا براي ارائه اطلاعات و شفافيت در بازار سرمایه افزايش يافته است. در این راستا، شركت ها جهت تأمين تقاضاي بازار سرمايه، علاوه بر افشای اجباری، اقدام به افشاي اختياري اطلاعات اضافي مي نمايند. با اين حال ميزان و محتواي افشاي اختياري در ميان شركت هاي مختلف متفاوت از هم مي باشد. هدف از این مطالعه بررسی عوامل تبیین کننده میزان محتوای اطلاعاتی افشای اختیاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در این راستا ضمن کنترل اثر متغیرهای اندازه شرکت و نسبت بدهی، تأثیر سودآوری و میزان پراکندگی مالکیت بر محتوای اطلاعاتی افشای اختیاری شرکت ها طی دوره زمانی 1389-1385 و با استفاده از داده های 70 شرکت و روش رگرسیون داده های پانلی مورد آزمون قرار گرفته است. شواهد تجربی بدست آمده از آزمون فرضیات حاکی از این است رابطه معکوس و معنی داری میان سودآوری و میزان افشای اختیاری وجود دارد بطوری که با افزایش سودآوری از میزان افشای اختیاری شرکت‏ها کاسته می شود. با این وجود میان میزان پراکندگی مالکیت و میزان افشای اختیاری شرکت ها رابطه معنی داری قابل مشاهده نمی باشد. همچنین با توجه به یافته های تحقیق اندازه شرکت رابطه مستقیمی با امتیار افشای اختیاری داشته و میزان افشای اختیار شرکت ها را بصورت مستقیم تحت تأثیر خود قرار می دهد.

مقدمه
بر اساس مباني نظري گزارشگري مالي، هدف اوليه گزارشگري مالي ياري نمودن سرمايه گذاران در اتخاذ تصميمات اقتصادي است. دليل اصلي نياز به گزارشگري مالي و افشا اطلاعات، عدم تقارن اطلاعات و تضاد منافع بين مديران و سرمايه گذاران مي باشد. در اين رابطه شركت ها افشاي اطلاعات را از طريق گزارش هاي مالي، يادداشت هاي پيوست و ... انجام مي دهند. با اين وجود در عصري كه انتقال به موقع اطلاعات شركت به واسطه تحليل گران مالي، جرايد، گزارش هاي اينترنتي و ... صورت مي پذيرد، گزارش هاي مالي سنتي به طور فزاينده به حاشيه رانده شده است و در يك ديدگاه افراطي اين گزارش ها صرفاً به منظور رفع نيازهاي قانوني مورد ملاحظه قرار مي گيرد (گييتزمن و ترومبتا ، 2003).
افشاء مجموعه اي از اطلاعات شامل صورت هاي مالي و يادداشت هاي همراه، بحث و تجزيه و تحليل مديريت، گزارش حسابرس و بازرس قانوني و ساير الزامات مقرر توسط مراجع قانوني و نظارتي نظير سازمان بورس اوراق بهادار را دربر مي گيرد. بسياري از شركت ها علاوه بر افشاء اجباري اقدام به افشاي اختیاری اطلاعاتي نظير پيش بيني مديريت و ارائه تفسير تحليل گران مالي مي نمايند. افشای اختیاری یک مکانیسم کنترلی خارجی می باشد که تلاش می کند مشکلات بین سهامداران آگاه (دارای اطلاعات نهانی) و سهامداران ناآگاه را از طریق فراهم کردن اطلاعات مربوط به نتایج مالی و غیر مالی کاهش دهد. تئوري افشاي اختياري چنين استدلال مي كند كه مديران چنين افشاهايي را زماني انجام مي دهند كه منافع حاصل از آن بيش از هزينه هاي آن باشد (هيتزمن، واسلي، زيمرمن ، 2010). به عنوان مثال تصميمات افشاي اختياري مديران بر اساس ميزان تأثيرگذاري چنين افشاهايي بر هزينه سرمايه، خطر اطلاعات و كاهش عدم اطمينان در خصوص دورنماي آتي شركت صورت مي پذيرد؛ چرا كه كيفيت افشاي اختياري به طور مستقيم يا غير مستقيم از طريق تأثير بر هزينه حقوق صاحبان سهام و جريان هاي نقدي، ارزش شركت را تحت تأثير قرار مي دهد (پلاملي و همكاران ، 2008). افزون بر اين از ديگر عوامل مؤثر بر تصميمات افشا مديران در خصوص بازار سرمايه عبارتند از: معاملات بازار سرمايه، پاسخگويي در خصوص كنترل شركت، سهام جايزه، دعاوي حقوقي، هزينه هاي خصوصي، آشكار كردن توانايي و استعداد مديران. همچنين واسطه هاي اطلاعاتي نظير موسسات اعتبارسنجي، كارشناسان صنعت و جرايد مالي، اطلاعاتي پيرامون شركت منتشر مي كنند. شفافيت اطلاعاتي از طريق گزارشگري و افشاء اجباري و اختیاری مي تواند شرايط عملكرد مطلوب بازار سرمايه و اداره اثربخش بنگاه هاي اقتصادي را فراهم آورد.
براساس فرضيات بازار كارا قيمت سهام شركت ها به طور كامل و آني بازتابي از كليه اطلاعات وجود در بازار است. با عنايت به اين واقعيت كه غالباً مديران در مقايسه با سرمايه گذاران داراي اطلاعات بيشتر و درك بهتري در خصوص عملكرد شركت هستند، از اين رو احتمال مي رود اين عدم تقارن اطلاعات زمينه اي براي ارزشگذاري اشتباه شركت فراهم سازد. در اين راستا مديران به منظور تصحيح ارزشگذاري اشتباه شركت علاوه بر افشاي حداقل اطلاعات براساس استانداردها و قوانين موضوعه، به افشاي اختياري اطلاعات از طريق پيش بيني عملكرد آتي، گزارش هاي اينترنتي، جرايد مالي و ... مي پردازد (ايزدي نيا و سروش يار، 1388، ص 46). هدف از اين مطالعه بررسي عواملي است كه منجر به تفاوت در ميزان محتواي اطلاعاتي افشاي اختياري شركت ها شود. به بيان ديگر اصلي ترين سوال در اين تحقيق اين است كه چه عواملي در بورس اوراق بهادار تهران تبيين كننده ميزان افشاي اختياري شركت ها مي باشد؟ در این راستا پژوهش حاضر تأثیر دو متغیر سودآوری و پراکندگی مالکیت بر میزان افشای اختیاری شرکت ها را با مد نظر قرار دادن اثرات اندازه شرکت ها و نسبت بدهی ها مورد بررسی قرار می گیرد.

فهرست مطالب
چکیده فارسی 1
فصل اول : کلیات تحقیق
1-1 مقدمه 3
1-2 بیان مسئله 4
1-3 اهداف تحقیق 6
1-4 اهمیت موضوع تحقیق و انگیزه انتخاب آن 7
1-5 فرضیه های تحقیق 8
1-6 روش تحقیق 8
1-7 قلمرو تحقیق 8
1-8 جامعه و حجم نمونه 9
1-9 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیات 9
1-10 واژه های کلیدی تحقیق 9
1- 11 چارچوب کلی تحقیق 11

فصل دوم : مطالعات نظری
2-1 مقدمه 13
2-2 افشا و مفهوم آن در حسابداری 13
2-3 مبانی نظری افشا در حسابداری 15
- هدف از افشا
- مخاطبین افشا
- محتوای افشا
- میزان افشا
- روش های افشا
2-4 رعایت انصاف در افشای اطلاعات 25
- پیشنهاد بدفورد برای افشای اطلاعات
- تئوری لِو
- دیدگاه گ آ ، حفظ حریم شخصی مصرف کننده
- دستاوردهای کمیته جنکینز
2-5 جایگاه افشا در بازار سرمایه 28
2-6 هزینه های افشا 30
2-7 مفهوم و مبانی نظری افشای اختیاری 32
2-8 انگیزه های افشای اختیاری 34
- فرضیه معاملات بازار سرمایه
- فرضیه پاسخ خواهی در خصوص کنترل شرکت
- فرضیه سهام جایزه
- فرضیه هزینه دعاوی حقوقی
- فرضیه آشکار کردن توانایی و استعداد مدیریت
- فرضیه هزینه خصوصی
2-9 ساختار مالکیت 38
- تعریف ساختار مالکیت
- ساختار مالکیت و نظریه نمایندگی
- ساختار مالکیت و افشای اختیاری
2-10 سودآوری و نقش آن در افشای اختیاری 43
2-11 مروری بر مطالعات پیشین 44
- مطالعات خارج از ایران
- مطالعات داخل ایران
فصل سوم : روش شناسایی تحقیق (متدولوژی)
3-1 مقدمه 51
3-2 روش تحقیق 51
3-3 فرضیه تحقیق و مبانی نظری آن 51
3-4 جامعه آماری تحقیق 53
3-5 برآورد حجم نمونه و روش نمونه گیری 54
3-6 روش جمع آوری داده ها 55
3-7 قلمرو زمانی تحقیق 56
3-8 متغیرهای تحقیق و نحوه اندازه گیری آن ها 56