بررسی تاثیر کیفیت حسابرسی بر مدیریت سود و بازده آتی شرکت های دارای عرضه اولیه در بازار سرمایه ایران

تحقیق حاضر با عنوان از سری تحقیق های رشته حسابداری میباشد. این تحقیق در 130صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق آماده چاپ و پرینت جهت استفاده دانشجویان می باشد. =======================================بررسی تاثیر کیفیت حسابرسی بر مدیریت سود و بازده آتی شرکت های دارای عرضه اولیه در بازار سرمایه ایران|32010963|downlaod|بررسی تاثیر کیفیت حسابرسی بر مدیریت سود و بازده آتی شرکت های دارای عرضه اولیه در بازار سرمایه ایران,کیفیت حسابرسی بر مدیریت سود,پروژه حسابداری,کیفیت حسابرسی,مدیریت سود,کیفیت حسابرسی و مدیریت سود,pdf,بررسی رابطه بین مدیریت سود و کیفیت حسابرسی
مشخصات فایل مورد نظر در مورد بررسی تاثیر کیفیت حسابرسی بر مدیریت سود و بازده آتی شرکت های دارای عرضه اولیه در بازار سرمایه ایران آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.تحقیق حاضر با عنوان از سری تحقیق های رشته حسابداری
میباشد. این تحقیق در 130صفحه با فرمت Word
(قابل ویرایش)
در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق
آماده چاپ و پرینت جهت
استفاده دانشجویان می باشد.

===================================================================================
تمامی
فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده
کردید و یا مالک پروژه ای بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با
ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود.
neginfile.ir@gmail.com
info@neginfile.ir

===================================================================================

قسمتهایی کوتاه از متن:

چکیده
يكي از مواقعي كه انگيزه هاي مديريت براي مديريت سود بر انگيخته مي شود، عرضه اوليه عمومي است. هرگونه عرضه عمومي اوراق بهادار كه براي اولين بار به عموم مردم و سرمايه گذاران عرضه مي شود، عرضه اوليه عمومي (IPO) ناميده مي شود. یکی از راه های کاهش مدیریت سود، ارتقای کیفیت حسابرسی است. در پژوهش حاضر به بررسی مدیریت سود در شرکت های دارای عرضه اولیه، و تاثیر کیفیت حسابرسی در محدود کردن مدیریت سود در شرکت های دارای عرضه اولیه می پردازیم. نمونه آماری پژوهش شامل 84 شرکت در طی سال های 87 تا 91 بوده است که برای انتخاب نمونه ار روش حذف سیستماتیک (غربال گری) استفاده شده است. پس از جمع آوری اطلاعات میدانی از طریق مشاهده صورت های مالی، روابط بین متغیر های پژوهش از طریق آمار توصیفی و آمار استنباطی در قالب نرم افزار Eviews و Spss مورد بررسی قرار گرفته است. در این پژوهش به منظور بررسی مدیریت سود در شرکت های دارای عرضه اولیه از آزمون تی استیودنت و برای بررسی رابطه کیفیت حسابرسی و مدیریت سود از داده های تابلویی (پانل) به روش اثرات ثابت بر مبنای مدل رگرسیونی حداقل مربعات معمولی، استفاده می کنیم. یافته های پژوهش نشان می دهد بین مدیریت سود و شرکت های دارای عرضه اولیه ارتباط معناداری وجود دارد. همچنین ارتباط منفی و معناداری بین کیفیت حسابرسی و مدیریت سود واقعی وجود دارد.

مقدمه
یکی از اهداف گزارشگری مالی، ارائه اطلاعاتی است که برای سرمایه گذاران، اعتبار دهندگان و دیگر کاربران فعلی و بالقوه در تصمیم گیری های مربوط به سرمایه گذاری و اعتبار دهی و سایر تصمیم ها سودمند باشد. از جمله معیارهای با اهمیتی که گروه های مزبور برای برآورد قدرت سودآوری شرکت، پیش بینی سود های آینده و ریسک های مربوط به آن و همچنین ارزیابی عملکرد مدیریت استفاده می کنند، سود های جاری و گذشته شرکت است. سود نیز خود متشکل از اقلام نقدی و تعهدی است و اقلام تعهدی سود تا حدود زیادی در کنترل مدیریت هستند و وی می تواند برای بهتر جلوه دادن عملکرد شرکت و افزایش قابلیت پیش بینی سود های آینده در اقلام تعهدی سود دست برده و به اصطلاح امروزی سود را مدیریت کند (سجادی و عربی، 1388).
شرکت هایی که صورت های مالی حسابرسی شده ارائه می کنند، دارای محتوای اطلاعاتی و سود با کیفیت بیشتری هستند. یکی از اشکال کنترل مدیریت، استفاده از حسابرسی است. حسابرسی می تواند از سوی مدیران مورد استفاده قرار گیرد تا به سهامداران اطمینان خاطر داده شود که مدیریت رفتار فرصت‏طلبانه ای ندارد. طی دو دهه اخیر بسیاري از کشورها، اقدام به کوچک سازي دولت و واگذاري بنگاه ها به بخش خصوصی کرده اند. این فرآیند گسترش بخش خصوصی، افزایش توان نظارتی دولت را نیز به همراه دارد. بدین منظور، ایران نیز خصوصی سازي بنگاه ها و شرکت هاي دولتی را در دستور کار خود قرار داده است. روش هاي مختلفی براي خصوصی سازي وجود دارد که یکی از پرکاربردترین آنها در همه کشورها و از جمله کشور ما، واگذاري سهام شرکت هاي دولتی به بخش خصوصی از طریق بورس اوراق بهادار است (کریمی پتانلار، 1383). عرضه اولیه عمومی به روش های مختلفی انجام می پذیرد که مهمترین آنها ثبت دفتری، عرضه عمومی به روش حراج، عرضه عمومی به قیمت ثابت و روش های نوین اینترنتی می باشد. در سایر نقاط دنیا عرضه اولیه به روش ثبت دفتری انجام می شود. در ایران کشف قیمت به روش حراج صورت میگیرد. البته بورس در دستورالعمل جدیدی پیشنهاد داده است که روش عرضه اولیه از حراج را به ثبت دفتری تغییر دهند.
تحقیقات گذشته در مورد مديريت سود به اين نتيجه رسيده است كه شركت هاي داراي عرضه اوليه از مديريت سود تعهدي در طول دوره عرضه اوليه استفاده مي كنند و اين مديريت سود به بازده كمتر پس از عرضه اوليه عمومي منتهي مي شود (فريدلن،1994.فن،2007.چنگ و همكارانش،2010). پژوهش حاضر بر آن است تا به بررسی مدیریت سود در شرکت های دارای عرضه اولیه و تاثیر کیفیت حسابرسی در محدود کردن مدیریت سود در شرکت های دارای عرضه اولیه، پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بپردازد.
در تحقیقات پيشين رابطه بين كيفيت حسابرسي و مديريت سود بر مبنای اقلام تعهدي به خوبي اثبات شده است در حالي كه تحقيقات محدودي در رابطه با تاثير كيفيت حسابرسي بر مديريت سود بر مبنای اقلام واقعي انجام شده است. الدرو ژو (2002) وچن و همکاران (2005) نشان داده اند كه ظهور سازمان هاي حسابرسي باعث تعديل مديريت سود تعهدي در طول دوره عرضه اوليه شده است. بنابراين و بر اساس شواهد قبلي، سازمانهاي حسابرسي موجب تحريك مديريت سود تعهدي شده و شركت هاي داراي عرضه اوليه را به سوي مديريت سود واقعي هدايت كرده است. بنابراين، ما، در این پژوهش نقش سازمان حسابرسي را بر مديريت سود واقعي و تعهدي، در شركت هاي دارای عرضه اولیه، پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسي مي كنيم.

فهرست مطالب

چکیده ض
فصل اول : کلیات تحقیق
مقدمه 2
1-1-بیان مساله تحقیق 3
1-2-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق 4
1-3 -اهداف تحقیق 5
1-3-1-اهداف علمي 5
1-3-2-اهداف كاربردي 6
1-4-سوالات تحقیق 6
1-5 -فرضیه های تحقیق 6
1-6 -روش شناسی تحقیق 6
1-6-1-روش تحقیق 6
1-6-2-متغیرهای تحقیق 7
1-6-3 -روش گردآوری داده ها و اطلاعات 7
1-6-4-قلمرو تحقیق 7
1-6-5 -تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها 8
1-7 -جامعه و نمونه آماری 8
1-8 -استفاده کنندگان از نتایج تحقیق 8
1-9 -تعریف عملیاتی مفاهیم و واژه های کلیدی تحقیق 8
1-10- مروری بر ادبیات و مبانی نظری 12
1-11-ساختار کلی تحقیق 13
فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق
2-1 –مقدمه 15
بخش اول: مبانی نظری تحقیق 15
2-2-اهداف گزارشگری مالی و مفاهیم بنیادی 15
2-2-1-توجیه تقاضا برای حسابرسی 15
2-2-2-تاثیر حسابرسی بر ویژگی های کیفی اطلاعات 16
2-2-3-گسترش دامنه حسابرسی 17
2-2-4-ویژگی های حسابرسی 17
2-3-کیفیت حسابرسی 19
2-3-1-تعریف کیفیت حسابرسی 19
2-3-2-تفاوت بین کیفیت واقعی حسابرسی و برداشت از کیفیت حسابرسی 20
2-4-اندازه موسسه حسابرسی 21
2-5-دوره تصدی حسابرسی 21
2-6-مدیریت سود 22
2-6-1-تعاریف و مفاهیم مدیریت سود 22
2-6-2-رویکرد های مطالعه مدیریت سود 25
2-6-3-دیدگاه های مختلف مدیریت سود 26
2-6-3-1-مدیریت سود کارا 26
2-6-3-2-مدیریت سود فرصت طلبانه 26
2-6-4-مدیریت سود واقعی و تعهدی 26
2-6-5-مدیریت سود خوب در برابر مدیریت سود بد 27
2-6-6-اقلام تعهدی و اقلام نقدی سود 28
2-6-7-اندازه شرکت 28
2-6-8-هدف ها و انگیزه های مدیریت سود 29
2-6-8-1-سایر انگیزه های موجود در متن قرارداد 31
2-6-8-2-انگیزه های سیاسی 32
2-6-8-3-انگیزه های مالیاتی 32
2-6-8-4-تغییر مدیر عامل 32
2-6-8-5-عرضه سهام برای نخستین بار 32
2-6-8-6-اطلاع رسانی به سرمایه گذاران 33