پاورپوينت پروژه اصول سرپرستی - کارفرما

پاورپوینت پروژه اصول سرپرستی - کارفرما متشکل از 20 اسلاید ، در قالب پاور پوینت قابل ويرايش و اماده ارائه بخشی از محتوا :: کارفرما کسی است که با به وجود اوردن شرایط و مقدمات لازم محیط کار مناسب را ایجاد می نماید. برای درک بهتر به بررسی روابط کارفرما وپاورپوينت پروژه اصول سرپرستی - کارفرما|31013630|downlaod|پاورپوينت پروژه اصول سرپرستی , کارفرما
مشخصات فایل مورد نظر در مورد پاورپوينت پروژه اصول سرپرستی - کارفرما آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

پاورپوینت پروژه اصول سرپرستی - کارفرما
متشکل از 20 اسلاید ، در قالب پاور پوینت قابل ويرايش و اماده ارائه

بخشی از محتوا ::
کارفرما کسی است که با به وجود اوردن شرایط و مقدمات لازم محیط کار مناسب را ایجاد می نماید.

برای درک بهتر به بررسی روابط کارفرما و کارگر می پردازیم

در ادبيات‌ اقتصادي‌ روشهاي‌ ايجاد انگيزه‌ در كاركنان‌ به‌ مسئله‌ كارگزار - كارفرما اشاره‌ شده‌ است‌ كه‌ براي‌ حل‌ آن‌ از تئوري‌ قرارداد بهينه‌ استفاده‌ مي‌شود.روش‌ صريح‌ با استفاده‌ زا ميزان‌ و نحوه‌ پرداخت‌ به‌ افراد سعي‌ مي‌كند انگيزه‌ لازم‌ را در كاركنان‌ ايجاد كند درحالي‌ كه‌ در روش‌ ضمني، ايجاد انگيزه‌ بدون‌ استفاده‌ از پرداخت‌ مستقيم‌ صورت‌ مي‌گيرد.هدف‌ از پرداخت‌ جبراني‌ اين‌ است‌ كه‌ اهداف‌ مديران‌ ريسك‌گريز را كه‌ به‌ دنبال‌ حداكثر كردن‌ مطلوبيت‌ خود هستند را با علايق‌ سهامداران‌ شركت‌ هم‌جهت‌ سازد.مهمترين‌ روش‌ پرداخت‌ پاداش‌ در شركتهاي‌ غيرمالي‌ روش‌ پرداخت‌ - كارايي‌ است‌ كه‌ در آن‌ هيچ‌ پاداشي‌ داده‌ نمي‌شود مگر اينكه‌ كارايي‌ به‌ 80 درصد استاندارد تعيين‌ شده‌ برسد.موقعيت‌ شغلي‌ زماني‌ اتفاق‌ مي‌افتد كه‌ كارگزار به‌ دستمزد فعلي‌ خود توجهي‌ ندارد بلكه‌ تلاش‌ مي‌كند با كاركرد بهتر، دستمزد خود را در دوره‌هاي‌ بعدي‌ افزايش‌ دهد.

1 - مقدمه‌‌ ‌در بسياري‌ از موارد، به‌ صرفه‌تر است‌ كه‌ فرد وظيفه‌ معيني‌ را به‌ جاي‌ آنكه‌ خود انجام‌ دهد، به‌ شخص‌ ديگري‌ واگذار كند، زيرا اين‌ وظايف‌ يا اعمال، پيچيده‌تر يا پرهزينه‌تر از آن‌ هستند كه‌ از عهده‌ خود فرد برآيند. در اين‌ موارد، بحث‌ قرارداد بهينه‌ و تئوريهاي‌ انگيزشي‌ مطرح‌ مي‌شوند.‌ ‌تئوري‌ انگيزش‌ عموماً‌ روي‌ اعمالي‌ تمركز مي‌كند كه‌ بسيار پيچيده‌تر يا پرهزينه‌تر از آن‌ هستند كه‌ خود فرد به‌ آنها بپردازد. در اين‌ حالت‌ فرد در نقش‌ يك‌ كارفرما مجبور است‌ كارگزاري‌ با دانش‌ يا مهارتي‌ خاص‌ را استخدام‌ كند تا عمل‌ موردنظر را برايش‌ انجام‌ دهد. موضوع‌ اصلي‌ اين‌ است‌ كه‌ باتوجه‌ به‌ مشكلاتي‌ كه‌ در نظارت‌ بر كارگزار وجود دارد، چگونه‌ كارفرما مي‌تواند به‌ بهترين‌ نحو كارگزار را وادار كند يا انگيزه‌ كافي‌ را در او ايجاد كند تا عمل‌ موردنظر او انجام‌ شود. ‌ ‌كارفرما و كارگزار مي‌توانند حالتهاي‌ بسيار متنوعي‌ داشته‌ باشند. مثلاً‌ كارفرما مي‌تواند يك‌ رئيس‌ يا استخدام‌كننده‌ باشد و كارگزار، كارگر يا زيردست. در بنگاههايي‌ كه‌ تحت‌ قاعده‌مندي‌ قرار مي‌گيرند، تنظيم‌كننده، نقش‌ كارفرما را دارد و ممكن‌ است‌ يك‌ طرح‌ انگيزشي‌ را براي‌ بنگاهي‌ ايجاد كند كه‌ عملش‌ تحت‌ قاعده‌مندي‌ قرار مي‌گيرد. يك‌ فرمانده‌ ارتش‌ به‌طور مشابه‌ ممكن‌ است‌ طرحي‌ ايجاد كند تا اعمال‌ سربازانش‌ را بنگاهي‌ ايجاد كند كه‌ عملش‌ تحت‌ قاعده‌مندي‌ قرار مي‌گيرد. يك‌ فرمانده‌ ارتش‌ به‌طور مشابه‌ ممكن‌ است‌ طرحي‌ ايجاد كند تا اعمال‌ سربازانش‌ را تحت‌ كنترل‌ داشته‌ باشد. همچنين، كارفرما ممكن‌ است‌ دولت‌ يا مالك‌ يك‌ بنگاه‌ باشد كه‌ اعمال‌ مدير بنگاه‌ را كنترل‌ مي‌كند

‌ ‌براي‌ حل‌ مسئله‌ بين‌ كارفرما و كارگزار در تعيين‌ نحوه‌ ايجاد انگيزه‌ براي‌ كارگزار و ميزان‌ آن، از چارچوب‌ تئوري‌ قرارداد بهينه‌ استفاده‌ مي‌شود. در اين‌ چارچوب‌ تلاش‌ مي‌شود ميزان‌ بهينه‌ پرداخت‌ يا روشهاي‌ ديگرايجاد انگيزه‌ به‌نحوي‌ تعيين‌ شود كه‌ اولاً‌ كارفرما حداكثر منفعت‌ را ببرد، ثانياً‌ كارگزار تحت‌ آن‌ شرايط‌ حاضر به‌ كار باشد و ثالثاً، كارگزار مطابق‌ اهداف‌ كارفرما كار كند.‌ ‌ادبيات‌ موجود در مورد مسئله‌ كارگزار - كارفرما و تئوري‌ قرارداد بهينه‌ را مي‌توان‌ به‌ دو بخش‌ تقسيم‌ كرد. بخش‌ اول‌ عمدتاً‌ به‌ مباحث‌ تئوري‌ حول‌ اين‌ موضوع‌ مي‌پردازد و به‌ دنبال‌ ايجاد مدلهاي‌ رياضي‌ براي‌ طرح‌ مسئله‌ و حل‌ آن‌ است. براي‌ آشنايي‌ با اين‌ بخش، حالت‌ بسيار ساده‌ مسئله‌ كارگزار - كارفرما در اينجا معرفي‌ مي‌شود. مدل‌ زير، مسئله‌ كارگزار - كارفرما درحالت‌ كلي‌ است:‌Max Up(X) ‌Subject to: ‌‌ ‌‌ ‌‌ ‌ ‌‌ ‌‌ ‌‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌‌ ‌‌ ‌ ‌ ‌Ua(X)<=u X in argmax Ua ‌ ‌در اين‌ مدل،Up تابع‌ مطلوبيت‌UTILITY) ) يا تابع‌ هدف‌ كارفرما است‌ كه‌ بايد باتوجه‌ به‌ دو شرط‌ ماكزيمم‌ شود. شرط‌ اول‌ اين‌ است‌ كه‌ كارگزار باتوجه‌ به‌ عوايدي‌ كه‌ حاصلش‌ مي‌شود، حاضر باشد براي‌ كارفرما كار كند. به‌ عبارت‌ ديگر، حداقل‌ مطلوبيت‌ كارگزار تامين‌ شود ( شرط‌Ua .( Ua(X)<=u تابع‌ مطلوبيت‌ كارگزار وu حداقل‌ مطلوبيت‌ يا عوايدي‌ است‌ كه‌ كارگزار حاضر است‌ براي‌ به‌دست‌ آوردن‌ آن‌ به‌ استخدام‌ كارفرما دربيايد.