دانلود گزارش کارآموزی رشته حسابداری در شركت توزيع نيروي برق شهرستان ايذه

فرمت فایل: word تعداد صفحات: 46 فهرست مطالب عنوان صفحه مقدمه 1 فن خلاصه اطلاعات كارآموزي 2 فصل اول : آشنايي با مكان كارآموزي آشنايي با مكان كارآموزي 4 اهداف سازمان 5 وظايف سازمان 6 چارت سازماني 7 فصل دوم : بررسي سيستم حسابداري اداره ي برق آشنايي با مدانلود گزارش کارآموزی رشته حسابداری در شركت توزيع نيروي برق شهرستان ايذه|30015678|downlaod|دانلود گزارش کارآموزی رشته حسابداری در شركت توزيع نيروي برق شهرستان ايذه
مشخصات فایل مورد نظر در مورد دانلود گزارش کارآموزی رشته حسابداری در شركت توزيع نيروي برق شهرستان ايذه آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

فرمت فایل: wordتعداد صفحات: 46فهرست مطالبعنوان صفحهمقدمه 1فن خلاصه اطلاعات كارآموزي 2فصل اول : آشنايي با مكان كارآموزيآشنايي با مكان كارآموزي 4اهداف سازمان 5وظايف سازمان 6چارت سازماني 7فصل دوم : بررسي سيستم حسابداري اداره ي برقآشنايي با مفاهيم و اصول حسابداري 9سيستم حقوق و دستمزد 14فرمهاي مورد استفاده در اداره 15تراز آزمايشي 43ثبت هاي مربوط به اداره 44بستن حسابها 44ترازنامه 47فصل سوم : نتيجه گيرينتيجه گيري و پيشنهادات 49

مقدمهحسابداري ركن اصلي نظام اطلاع رساني مالي و اقتصادي هر جامعه به شمار مي رود رياست محترم جمهوري سابق در پيام مورخ 2/6/1380 به اولين مجمع جامعه حسابداران رسمي ايران فرمود:«پاسخگويي در عرصه ي اقتصادي و در هر عرصه اي، زماني ميسر است كه اطلاعات معتبر و شفاف در اختيار قرار گيرد.جامعه ي حسابرسان با تامين و ارزيابي اطلاعات مالي معتبر به تصميم گيرندگان براي اتخاذ تصميمات اقتصادي آگاهانه و استفاده ي بهينه از منابع محدود، افزايش بهره وري و در نهايت پاسخگويي، كمك شايان مي كند.»افراد هر جامعه اي به منظور خود نياز به تصميم گيري هاي صحيح اقتصادي و مالي دارند و براي انجام تصميمات فوق وجود اطلاعات اقتصادي و مالي مناسب و صحيح از ضرورتهاي اجتناب ناپذير است.حسابداري، حوزه اي از فعاليتهاي خدماتي است كه مي تواند اطلاعات اقتصادي و مالي را در قالب گزارش مالي فراهم سازد.واحدهاي اقتصادي براي اتخاذ تصميمات آگاهانه در مورد رويدادهاي مالي از قبيل خريد و فروش و ارائه خدمات نياز به اطلاعات دارند كه بخشي از اين اطلاعات توسط حسابداران تهيه و ارائه مي شود.

فصـل اولآشنايي كلي با مكان كارآموزيآشنايي كلي با مكان كارآموزيكارآموزي اينجانب در شركت توزيع نيروي برق شهرستان ايذه قسمت حسابداري و درآمد امور برق كه در ابتداي بلوار ورودي شهر واقع شده است انجام پذيرفت.كه در ابتدا اطلاعاتي در خصوص تاريخچه تشكيل اين شركت، چگونگي و نحوه ي خدمات رساني نيرو به مشتركين اين شهرستان داده مي شود.محلي كه در حال حاضر به عنوان اتفاقات، عمليات و خدمات مشتركين برق ايذه (نيروگاه سابق) مي باشد در سال 1346 به نام موتور خانه شهرداري كه در واقع خدمات برق رسانـي به مردم زير نظـر شهـرداري انجـام مي گرفت معروف بوده است كه توسط سه ژنراتور ديزلي بافت قديمي اين شهرستان را تغذيه مي نمود.و در سال 1352 بهره برداري و نگهداري برق اين شهر رسماً تحويل سازمان برق گرديد. وضعيت ساختماني تاسيسات اداره ي مركزي برق ايذه شامل يك اداره مركزي مي باشد كه خود تشكيل شده از دفتر رئيس ـ دفتر حراست اداره ـ مهندسي ـ اداره حسابداري و اداره درآمد ـ ا داره مشتركين ـ خدمات و پشتيباني ـ قسمت عمليات مي باشد. و يك سالن انبار و محوطه انبار و قسمت نگهباني كه در قسمت ورودي قرار دارد و 5 واحد منازل مسكوني كه در انتهاي محوطه واقع شده اند.شركت توزيع نيروي برق استان خوزستان كه به عنوان پيمانكار زير مجموعه ي برق منطقه اي استان خوزستان مي باشد.امور برق شهرستان ايذه دهدز با مديريت منفك را شامل مي شود يعني به طور كلي كليد شهرستان هاي خوزستان بجز اهواز زير نظر شركت توزيع برق خوزستان فعاليت مي نمايند.

مشخصات شركت توزيع نيروشركت توزيع نيروي برق خوزستان شركتي است خدماتي كه مسئوليت آن ارائه برق مداوم و مطمئن به مشتركين و نگهداري از شبكه هاي موجود و همچنين تامين برق متقاضيان مي باشد از اين رو شركت با اجراي سيستم مديريت كيفيت بر اساس استاندارد (2600) و سيستم ايمني و بهداشت شغلي بر اساس استاندارد 800/OHSAS خود را نسبت به برآوردن خواسته هاي كيفي، ايمني و بهداشتي متعهد مي داند.هدف اصلي رضايت مشتركين و متقاضيان بر اساس ضوابط و استانداردهاي وزارت نيرو در چهار چوب قوانين ملي با توجه به موارد ذيل مي باشد.

اهداف سازمان1ـ تامين برق متقاضيان در حداقل زمان ممكن2ـ كاهش زمان خاموشي ها تلفات شبكه3ـ بهبود سيستم روشنايي معابر4ـ ارائه خدمات مطلوب به مشتركين و متقاضيان5ـ ارتقاء سطح سلامت و بهداشت كاركنان6ـ رعايت ضوابط ايمني و بهداشت توسط كاركنان و تامين كنندگان7ـ توسعه منابع انساني به عنوان با ارزش ترين سرمايه شركت.وظايف سازمان1ـ بهسازي منابع انساني از طريق آموزشهاي منظم و ايجاد نظامهاي انگيزش براي كاركنان2ـ انجام اقدامات پيشگيرانه و اصلاحي براي بهبود مداوم سيستم3ـ اصلاح و بهينه سازي4ـ نگهداري و توسعه شبكه هاي موجود