بررسي شرايط هم اقليمي گندم و جو و تعيين مناسبترين تاريخ كشت در شهرستان بجنورد

عمده ترين عوامل و متغيرهايي كه براي تعيين رشد گندم و جو به كار برده مي شود ، شامل نزولات جوي و توزيع آن ،متوسط درجه حرارت ، نور خورشيد و نوع خاك هستند. مقدار بارشي كه مي تواند در كشت و رشد غلات ديم به كار آيد حدود 500 تا 250 ميليمتر است ، لذا ميزان ببررسي شرايط هم اقليمي گندم و جو و تعيين مناسبترين تاريخ كشت در شهرستان بجنورد|30013867|downlaod|بررسي شرايط هم اقليمي گندم و جو و تعيين مناسبترين تاريخ كشت در شهرستان بجنورد
مشخصات فایل مورد نظر در مورد بررسي شرايط هم اقليمي گندم و جو و تعيين مناسبترين تاريخ كشت در شهرستان بجنورد آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

عمده ترين عوامل و متغيرهايي كه براي تعيين رشد گندم و جو به كار برده مي شود ، شامل نزولات جوي و توزيع آن ،متوسط درجه حرارت ، نور خورشيد و نوع خاك هستند. مقدار بارشي كه مي تواند در كشت و رشد غلات ديم به كار آيد حدود 500 تا 250 ميليمتر است ، لذا ميزان بارش ساليانه بجنورد بيش از 250 ميليمتر است كه قدرت تامين رطوبت خاك براي تغذيه و رشد محصول را دارد . از طرف ديگر درجه حرارت مطلوب ، كه تهويه مناسب را به وجود مي آورد ، بين 22 تا 20 درجه سلسيوس است ، زيرا دماي بالاتر از 22 درجه ، باعث نامنظمي جوانه زدن محصول و دماي كمتر از 4 درجه، سبب توقف جوانه زدن مي شود .پس در شهرستان بجنورد درجه حرارت مطلوب براي رشد و جوانه زدن فراهم شده است. همچنين غلات از گياهان نورپسند به شمار مي روند وبراي رسيدن به نور اشباع به 6000 تا 5000 فوت شمع نياز دارند . البته نور اشباع از طريق پرتوهاي خورشيد در دوره رشد محصولات گندم و جوي ديم بجنورد به وجود مي آيند . پس مي توان گفت : بجنورد از نظر شرايط اقليمي محل و مكان مناسبي براي كشت محصولات ديم ، بالاخص گندم و جو است .

مقدمهشهرستان بجنورد در شمال غربي استان خراسان قرار دارد كه از شمال به ارتفاعات كپه داغ و ادامه آن از جنوب به كوهستانهاي آلاداغ و كورخود محدود مي شود . اين شهرستان در طول جغرافيايي َ59، ْ57 و َ2، ْ56 و عرض جغرافيايي َ20،ْ38 و َ45، ْ36 واقع شده است و حدود 17245 كيلومتر مربع وسعت دارد ، كه 354606 هكتار از وسعت آن قابل بهره برداري است . از اين وسعت اراضي قابل بهره برداري ،203191 هكتار درسال 1368 زير كشت بوده است و معادل 169839 هكتار آن ، يعني 5/83 درصد آن به كشت گندم و جو اختصاص يافته كه 5/70 درصد آن را كشت ديم و 5/29 درصد ديگر آن را كشت آبي تشكيل داده است .پس علت توسعه و كشت گندم و جو در شهرستان بجنورد سازگاري نبات با اقليم و خاك آن سامان است ، ولي از راندمان كمتري ، يعني حدود 670 كيلوگرم در هر هكتار ، برخوردار مي باشد . هرچند در افزايش بازده محصول عواملي چند موثرند ، ولي نقش زمان كشت در افزايش راندمان را نمي توان ناديده گرفت ؛ لذا هدف از اين مقاله بيان سازگاري گندم و جو با شرايط محيطي ، بالاخص اقليم بجنورد و نيز تعيين مناسبترين تاريخ كشت گندم و جو ديم در آن شهرستان است .

سازگاري ( بيولوژي گندم و جو )گندم و جو ، كه از نظر شرايط اقليمي داراي رشد شبيه به هم هستند ، در مناطقي كه ميزان بارش سالانه آن بين 250 تا 750 ميليمتر است ، به خوبي رشد مي كنند ، اما بهترين محصول در شرايطي توليد مي شود كه بارش سالانه از 750 ميليمتر كمتر باشد . از نظر فصل كشت ، گندم به دو نوع بهاره و زمستناه تقسيم مي شود كه گندم بهاره در مناطق نسبتاً مرتفع بجنورد ، كه داراي زمستان تقريباً سخت و طولاني است ، كشت مي شود كه در مرحله اوليه رشد مي تواند حرارت كمتر از 10 درجه سلسيوس را تمل كند . در حالي كه گندم زمستانه در نقاطي از بجنورد ، كه داراي زمستان نسبتاً ملايم است كشت مي گردد و در صورتي كه سخت شده باشد قادر است در زير برف تا سرماي 30 درجه سلسيوس را تحمل كند .گندم يك گياه روز بلند است ؛ البته ممكن است در روزهاي با طول 8 ساعت نيز گل كند، ولي روزهاي بلند ، گل كردن آنرا تسريع مي كند . روز كوتاه به افزايش رويشي گياه كمك كرده ، سبب به تاخير افتادن خوشه مي شود . همچنين گندم محصولي است كه به 50 تا 1000 گرم آب در مدت طول رويش خود نياز دارد . عدم وجود رطوبت از