پاورپوینت , سیر تحولات نگرش به موضوع نگهداری و تعمیرات , 138 اسلاید , pptx

پاورپوینت با موضوع سیر تحولات نگرش به موضوع نگهداری و تعمیرات با 138 اسلاید با عناوین زیر 1- اصطلاحات نت 2-نت بهره ور فراگیر TPM 3- نت مبتنی برشرایط (CBM) و پیشپاورپوینت , سیر تحولات نگرش به موضوع نگهداری و تعمیرات , 138 اسلاید , pptx|2116918|downlaod| اصطلاحات نت تا قبل از سال هزار نهصد و هفتاد , نت بهره ور فراگیر , نت مبتنی برشرایط , بی نیاز ازتعمیر , نت ناب , نت مجازی
مشخصات فایل مورد نظر در مورد پاورپوینت , سیر تحولات نگرش به موضوع نگهداری و تعمیرات , 138 اسلاید , pptx آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

پاورپوینت با موضوع سیر تحولات نگرش به موضوع نگهداری و تعمیرات با 138 اسلاید با عناوین زیر

1- اصطلاحات نت
2-نت بهره ور فراگیر
TPM
3- نت مبتنی برشرایط (CBM) و
پیشگویانه، Predictive Maintenance (PM)
4- بی نیاز ازتعمیر، MP, MF
5- نت نابLean Maintenance
6- نت مجازیVirtual Maintenance

1- اصطلاحات نت

- تاقبل از دهه 1950 فعاليتهاي نت عمدتاً شامل تعميرات اصلاحي، اضطراری و بعد از خرابي بود (BM, EM,CM)
- در دهه 1950 نت پيشگيرانه (PM) رايج شد
- در دهه 1960 نت بهره‏ور(PM) Productive Maintenance رواج يافت

2-نت بهره ور فراگیر TPM

- در دهه 1970 نت بهره‏ور فراگير (TPM) با استفاده از تجارب قبلي رواج پيدا كرد.

تعريف نت بهره ور فراگيرTPM

TPM يک روش کاري است که توسط کليه کارکنان و به شکل فعاليتهاي گروههاي کوچک به منظور افزایش اثربخشي و بهبود کارتجهيزات در کارخانجات توليدي انجام مي‌شود.

اصول TPM

TPM شامل ۵ اصل زير است:
- حداکثر نمودن اثر بخشي کلي تجهيزات
- ايجاد يک سيستم نت بهره‌ور براي کل دوران عمر تجهيزات
- درگير نمودن کليه بخشهايي که به نحوي با برنامه‌ريزي استفاده و يا نگهداري تجهيزات سروکار دارند.
- درگير نمودن کليه کارکنان از مديران رده اول تا کارکنان توليدي
- بهبود و توسعه PM از طريق مديريت انگيزه‌اي، به عنوان مثال تحت عنوان فعاليتهاي گروههاي کوچک خود ساخته مستقل

مزاياي رقابتي

در کلاس توليد جهاني مديران براي باقي ماندن در صفحه بازار جهاني به دنبال پياده کردن برنامه‌هاي زير هستند:برنامه مديريت کيفيت جامع TQMبرنامه توليد بهنگام JITبرنامه فعال نمودن کليه کارکنان شرکت TEI

فعاليتهاي اساسيTPM

هشت فعاليت اساسي TPM عبارتند از:
۱ بهبود مستمر Focused Improvement
۲ نت مستقل خودکار Autonomous Maintenance
۳ نت برنامه‌ريزي شده Planned Maintenance
۴ آموزش و تعليم Education & Training
۵ مديريت به هنگام Early Management
۶ نگهداري کيفي Quality Maintenance
۷ فعاليتهاي بخشهاي اداري و پشتيباني Administrative & Support Department Activities
۸ مديريت ايمني و محيط زيست Safety &EnvironmentManagement

-1بهبود مستمر
بهبود مستمر، فعاليتهايي است که توسط تيمهاي پروژه متداخل مانند مهندسين توليد- پرسنل بخش نت و اپراتورها انجام شده و هدف آن به حداقل رسانيدن زيانهای پنج گانه ای است که باعث کاهش اثر بخشي و بهره‌وري تجهيزات مي‌گردند

زيانهای شش گانه

شش زيان عمده در کارخانه باعث کاهش اثر بخشی تجهيزات و در نتيجه کاهش اثربخشی کل کارخانه میشود

زيانهای مربوط به توقفات

۱- توقف ماشين به علت خرابيهاي اضطراري
۲- رکود ماشين به علت تنظيم و آماده سازي ماشينها براي شروع هر توليد جديد

زیان های مربوط به سرعت

۳- بيکاريها و توقفهاي کوتاه مدت و حرکات بدون توليد (عملکرد سنسورها- گير کردن مواد اوليه و قطعات در مسير و ..)
۴- کاهش سرعت توليد (يا کاهش ظرفيت توليد) (به دليل اختلاف بين سرعت اسمي و عملي)

زیان های مربوط به عیوب

۵- زيانهاي ناشي از توليد محصولات معيوب و دوباره کاريها در زمان توليد عادي
۶- کاهش توليد و توليد ضايعات در فاصله زماني بين شروع راه‌اندازي ماشين و رسيدن ماشين به وضعيت عادي تولید

حداکثر کردن ميزان اثر بخشي تجهيزات

با دو نوع فعاليت اثر بخشي تجهيزت افزايش مي‌يابند:

کمي: افزايش قابليت دسترسي تجهيزات و رساندن کارایی تجهيزات در حد سرعت مطلوب

کيفي: کاهش ميزان محصولات توليدي معيوب

اندازه‌گيري اثربخشي يک پرس تزريق پلاستيک

-زمانهاي تعويض قالبتها و غيره در هفته مذکور ۴۱۴۰ دقيقه بوده است.-کل قطعات توليدي (خروجي) در هفته مورد نظر ۱۵۹۰۶ قطعه بوده است.-توليد برنامه‌ريزي شده براي پرس ۹/۲ قطعه در دقيقه بوده است.-تعداد قطعات معيوب در طول هفته ۵۵۸ قطعه بوده است.

انواع زوايد (در نت)

1- توليد اضافي Over Production، انجام فعاليتهاي نت پيشگيرانه و پيشگويانه بيش از حد مورد نياز- انجام فعاليتهاي پيشگيرانه غير موثر

2- موجودي Inventory، انبار كردن قطعات يدكي و مواد بيش از مقدار نياز آنها

3- انتظار، Waiting، انتظار براي ابزار مورد نياز، قطعات يدكي و مواد، مدارك فني، حمل و نقل و ...

4- حمل و نقل، Transprotation، بايد حمل و نقل را به حداقل رساند. حمل و نقل به تنهايي ارزشي به محصول اضافه نمي‏كند. زمانهاي صرف شده براي قدم زدن و راه رفتن، رانندگي مرتبط با كارهاي نت و ...

5- حركت، Motion، حركت كارگران و ماشين‏ها به دليل استقرار نامناسب ابزار و قطعات